ข่าวอีซูซุ ข่าวรถยนต์

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ระวังมิจฉาชีพหลอกทำใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ระวังมิจฉาชีพหลอกทำใบอนุญาตขับรถ ย้ำชัด สำนักงานขนส่งทุกแห่ง งด การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ขอให้รอจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ให้ผ่อนผันขยายระยะเวลาหรืออายุของใบสำคัญรับรอง ใบอนุญาต สัญญา และหนังสือสำคัญ จากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุออกไปจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกรมการขนส่งทางบกได้งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่ง และงดบริการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีผู้ใดแอบอ้างอาสาดำเนินการด้านในอนุญาตขับรถให้โดยเด็ดขาด สูญเสียเงินและเสี่ยงต่อการสูญเสียเอกสารหลักฐานส่วนบุคคลที่กลุ่มมิจฉาชีพอาจนำไปใช้ก่ออาชญากรรมร้ายแรง ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบใดๆ กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ที่สิ้นอายุในช่วงตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยให้ถือว่ายังสามารถใช้ขับรถได้ในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาระยะเวลาผ่อนผันให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ใบอนุญาตสิ้นอายุในช่วงดังกล่าว

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ในช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถนั้น แนะนำให้เข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและระยะเวลาการมาติดต่อกับทางราชการ ไม่ใช่การต่ออายุใบอนุญาตขับรถออนไลน์

โดยหลังจากอบรมแล้วให้บันทึกผลการอบรมไว้และมาดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยการอบรมประกอบด้วย

  • การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี เป็น 5 ปี (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 ชั่วโมง
  • การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง
  • การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือ รถแท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ) จำนวน 3 ชั่วโมง

หากประชาชนพบเห็นบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือได้รับการติดต่ออาสาดำเนินการแทน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที หรือโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button