ข่าวอีซูซุ ข่าวรถยนต์

กรมทางหลวงชนบท ทดสอบการรับแรงกระแทกแผ่นยางพาราครอบแบริเออร์ (Rubber Fender Barrier)

กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทดสอบการใช้งานแผ่นยางพาราครอบแบริเออร์ (Rubber Fender Barrier) โดยได้ทดสอบจริงจากรถยนต์ครั้งที่ 1 เพื่อประเมินความเสียหายที่ได้รับ ความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ และทิศทางที่รถยนต์เคลื่อนที่หลังรับแรงกระแทกเบื้องต้น โดยหลังจากนี้จะมีการทดสอบโดยใช้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นอีก 12 ครั้ง แบ่งเป็นรถยนต์ 6 ครั้ง และรถจักรยานยนต์อีก 6 ครั้ง ในการทดสอบครั้งนี้มีนายสำราญ สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) , ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ นายอาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายภัทรพล ไชยสัจ ที่ปรึกษาสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้แทนจากกรมทางหลวง เข้าร่วมการทดสอบ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยคุณสมบัติของแผ่นยางพาราครอบแบริเออร์นั้น มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี ทนต่อสภาวะอากาศในอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้ และสามารถรับแรงกระแทกได้ 1.1 ตันต่อตารางนิ้ว ลดแรงกระแทกได้ถึง 80% ซึ่งจะช่วยเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น รวมถึงจะช่วยเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้สามารถขายยางพาราได้มากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทางรัฐบาล

ซึ่งผลการทดสอบในครั้งนี้ จะมีการปรับปรุงตัววัสดุกาวที่ใช้ยึดติดแผ่นยางพารากับตัวแบริเออร์ ให้สามารถรับแรงเฉือนได้ 3.5 ตัน ต่อตารางเมตร และหลังจากการทดสอบทั้งหมด จะรวบรวมผลการประเมินที่ได้พร้อมวัสดุไปทดสอบคุณภาพมาตรฐานต่อที่ประเทศเกาหลี

แสดงความคิดเห็น

Back to top button