คลิปรถ

กระบะแต่งซิ่ง แรงเร็วทะลุไมล์ กับชายผู้โชคดี

มาดูคลิปกระบะแต่งซิ่ง คันนี้ กับชายผู้โชคดีที่เดินอยู่ริมทาง หากชายคนนี้เดินช้ากว่านี้ไปอีกนิดเดียว คงโดนกระบะแต่งซิ่งคันนี้สอยไปแน่นอน เรียกว่าชายคนนี้โชคดีมากๆ สำหรับกระบะหากดูในคลิปจะเห็นว่า ขับมาด้วยความเร็วสูง แล้วเกิดอาการเสียหลัก ตามภาพในคลิป

[ae-fb-embed url=’https://www.facebook.com/roninninja/videos/pcb.2203215743260773/10156625187074241/?type=3&ifg=1′ allowfullscreen=’true’]

 

[ae-fb-embed url=’https://www.facebook.com/roninninja/videos/pcb.2203215743260773/10156625187084241/?type=3&ifg=1′ allowfullscreen=’true’]

S6StWV3ncyOznzH0mnu3gIgDZfJ3sVyjbGMdjEvVsR99eFucDLJ1tJrJXmhxy5HKR p5drpMMfl4eB1ZkjHJnDsoN0JIOG4C9dnP2niKvpO3bo8X S1MOjsh1p8MLVWi4o J3A2zRAB2HiMtg1Ht8k9HLxFn7eYHvE8ilMOqSTMb8FS9cIYHt0DUx1AwvZ8TDPoes974t2IUPr75Ms2k4x8iP3I6NfWyl3UTHRm9xMQtBro6 iFslS7EFs S6j4niI UFJDBuy0 q14Md3YRHh9lD9FJjKy1S8DDkKyaJ2X7sNyK1fj6dYYg2r1Erxb5Yb5e0gD9dvjdK6c MweJ0Pkh2jk3iWCIfpQBypa 5f2Ux6 iWCSninFzMrAwGM1v5j3EOSUVXdOuHce 95n3WANfgI6MsmSZ2QMVG2 OKwULaqDfsLZ4lPE 6EquG1xQHzYmeGrx2PGlMBwjDvWcgzduiWmc6BOdmaZdUN6s pQwQd7VzqknAV0ODcdhwszj3EdnHv2D5WPkE3SNfUn20kVE25pWB BrHy5pvDxCGXQlzln 7c8QPMGr3MpNjVm4VQmZp4Sa0h8ZmRdYyCatmlNHnbc hJn90GtQRAOL=w960 h720 no

9IYEYawYfneerR94t7cLgn velScMe1kGY5RpQjTA8lE16Ze3n3 3srS41Je6wzXXqsogb68 y rBrIP6Q mdrnD7MxCAUlR1yl9 2BvmJTzbVYJVvtbqPceMsHkSOaVzY4FWj80CYJelX pNj hDe0P03i1AM0oTL8As4F DcPt9aK5x7qmXY66B4nj Baxu tcs i FEw3psLN3r8pn 5kVfSeFz3Uc37Ef y2gsLYFvxsTRdm35CCNW98ClngDOvvoxOVKovR6BX728dfd9oo4Z5n8RHCVzvczOuEhpxyTAU8Bx0DuQb5qMpQ7yZu7bSjxtid0CBghl6l14Ja4nFD9nYDkGUCAhsftmwf5JfUKG9WH5ufpDYWv1M2NvGeBeTZAqghjfcaZR6wGMktNQNLMk0u3DV PiU6hB0nxx6IgqM2d0yyJD92DcSc1R6ChT7IwW5eLhy3ZMLD2Tyu1 cB5SElnUDPt9 icVt3pcg95Mz58u0uTEd0C 0I3EySk9SlYGSkTb1Ke tjAN2iPrbLFlsN1ru60jbAw89VT J32ciAAB2rChV8jvzX0UVspwCcis1WDmSFMJPByIL5nGXQfO4PTUs2opGCTRKt=w960 h720 no

pk36Yhk71FdjLaT8CpbI2RkvSMg7TsVh z6C3Khy19wQcqDAUi rDPRRtnLy4A7CLyZjE9chy nBjzaAyXc6wxA25eXnlkxZ0x1R gKp8zX bkLwcw cRdCpMhokabT2BgT7FGfHtkCWL u7SSYKmccSJNuuU MBMA 1MQPd0ZOSrjozc p DfuCpjSTpSKBaLpWnriNpiR7FKrVr1 Am3Jxw bp8cLfgdhZpgpMhHBa7FW6lgTBWVeSvMCzOjNWbXzpeR9vLyBzcttK1Uel1 1qL6 qpKJ eTPragqdHpTBfG03VlNugi nlPqi4B8 bznX bCrsOyfBa8GoOP9rkeneouQugy2etWuMiBtrSvqrMpj4Vy k2NiHbZhM GgVNi6MN9JeA 5rbfREdFnoSn2MqPRt9nUmaYSuZlCpJT rTGmXtC12PD16BmY2HJ65OIbcjMORYhK 1B71eEYbCDuJ4pcRQ4XfrFT2xDVEJ2LnHKZHCL  pfCMuZA uuXiJmjR0v9WWPdSiLnLyZSewpp2DBi9XJss7GJdZqnJuXqnhiK ha9mi8L6hpPociKRhkEJMTrzbedsyXPY3Skr3OeqaK7A8Gdpbr6jh4p=w720 h960 no

6xH6xQR3ErWv7uNfBSy5T5sDSH5B10yjxm1K0zZI8gLA3pR66NLJE59X5cP42RL1GOBtVSqE UFrqqsoXRlqp6sdPA kjlp8WNUMl6jHfRt cFExbhFoyvHggjuBEr5T5BMFOSFAyCHYiD5fS eeOQ8d voCTmtkPDdIsvYZEGaFSN94unhfIIqPjWL2rLKWhDNiPgXdlGnTua  Fiaw4muq1O2VO6GQCvWFgz3vWvynILMH eL ar YhPm0OrUojMY6 qnD6Verlt8IQWX4Y0nOAQcObUG02tKJ24uH 6ht3rbfgtMmlTgfs6oGiKKzh7rXF2xaKWIDG5la2BOXkK obsjzUL9HeZl39yM6L9HW6cYYGylArzEvd5YRbyMA8ep3qWafK8DU4f  gTQaAL35w24uTZRWBC1a2yVsArgqnsajPJWJSQRSfpFRFDRzMaeblSU qOWWLzQ uHAi4YISomjkwy2r4aT8GfDfROO3oLY7edXx4fjoyKq9F  1WDrxF2RpuAIjDs8JPnA6lBPLyBaqgCKPP43zhB1MKkj x0PEN uXWSDjaiMxNiGxgDaPdGJuPOvDR oW9gjB2MYN6Rt8YfwK1f3mQv0Y=w2048 h1536 no

a5M1KDwnxL82h5tiuWjoSrWBq2oSBrRWTGabFwJbMpm9FYpIUYZ3a3G2TK7QkLtpBBfBvhTRjh8 8651Eo1mO X3gjZ0MGS7VClNr3iRA0c4 Nfzwb4d75w qfDlvUtFmsPWpgpbg0fqONsWd khOX1vWbtOPbEs2zGwtYiDT3AVc8NZZrURsHHR 9eKh0uSM75372Ru1CUWDdf emi8jBUIoVE 2uAJ5 D8 qtOEIKmddoVglqFjedWftxLLFTtvG8Ep8gACoQyeqatcaNXOSGMwhQq9VyWznzV2ym4WMuFTm7Bb2kpZOMyYzJKgL1X9hazMSR6LqsN4g 91GW8TV1QB4wEoKqgu gJ KE3e s8H lhO4VjGNGjo8dCSAPMnIde5ZDd3yZVkS Hh9t53k5b0SdC3025c2RdXHkbmbYlXoesDKly3Ivanre1gmPjFvrwVfANwdy4n2jrpPxskxKKuRDzgqjyOYXmb 9LzPy t9rWtmb3BWfa6R893vdMQ3y4ibIdw1YWC9BvDAkcmzI4Rn0TyhAwnCWBmLa9oq6 ATWLmzfJKHO NMJ yF9N gO2SgYTXVuRmeRs1GdXdMW4nfn6Ggt0H1HO7Pf =w2048 h1536 no

0D89dzXOnU9a0Rpgx n1PDiGuYkGwP1UnB6rHE feeav0KET 3esahHlRg0FdDFz2Ieft9K c04rorwKog9g 44yv OBTei1SWQRg437j77bw6O F9BHybFTPKCyYvwYXpEpVXOfKF2uyCWQp9Y YCEfHbli4E2TpbgcmQRVmdRXJXpmFscnr9tYVrrxivr1dNBHe7B6ljXiGr3RJHXVr9Y6LCetXB7bM3lqCh94TiZau6S YtBtpCKC8VSCW31vqnbQNWJgi 5Sp0rSjqO82hzOFDMkOolB0qnciR4gumDQVG4YrpUMWySOWOCYB6cZBlEys rlconHLcpdRsWVY6nEdmOpR3L 4tiOq4CK1KJpuIcgSJE3kcgfnIF8Tx70Sz06EI5CrijfadxuhmgLO78yaLiU4wsKTIRUEtyzydh O 1xiU Aq7SpNkGKr9SURgUURWdHHkt qt9jdS5HQMWlozJG NEF wDzFxw4q 0hJoifNXi8DN4DgtR bXwDa dNvwhOP51 m3 yteCj0iObxa1qluFk7FdHsdukMODuv4fyQglIKk 61pT2fveTpKL4jfQG 10nhYqxfHBOv3Uz5Au8dLCHNnqDTOnS=w2048 h1536 no

aJ7vtWSeZKCMKnVxEg6IT9UBLgIlbTyZrniLjnHQS2 PUQ 6h3i8V1UDpp7wbCJli61moXBVJkZ0xx0BTshSKPkOMuwYtWgeN0yHn53dLY9tR J24acB ZJD8kBRsqzq19j1AZIC7sj wCIQB9bg89bCfKbBLAchadMk32dogxkS IX4EL8gqGbG81LneXumAEDcTZixKFvwGo8QQXEiFg4kBzwlxj4g4lK9YIH5JEmmLbUlEMeWmeZv9NMjQ873V0wX7yAg65HkkJyFYIdPH90 UZjW03wrCJkTByhctEWD26N4gTHtUyvDQN2FGM9UaPZqH HzxzYh1rwJCpiY2m TOk4P6qE2oa2aeLCpzKn0rEmI9WfOqhfNh2nCgEJ4nmHTW3wXnAncXPuHaqCmgawsabTwgJ0p9jtxvw8CGcj8q1VXA5M5h7PJ22GTzQtS0Nt8B9k62 a TX3hh89wIJYmJdye093pX2aZQTPTGuq50gyCsfMaHMPcldWmM Zpsx2SNsGUHD 9lHg00GWsG1fN zWID9PO6RbdQfqSWznPLCUoLSyWCyEQwzNLPcyu5 JThhGVl57jRr8emVL5hKgUDWT4EZGKWlNNf BP=w960 h720 no

hXJ7ZbZx22DUkrM0eL08nNXvLcJWOn1y4uSkrFBjVRy15gPRmQk74KT4q7kD74IzCkmc8vKk5NxjNfxIMzyqFuljN2Z3TgS6bMmH6FY2s0zjYqKItMbeROyHR0vGwk49nxf5bo9zPJspCZABPrfa6lVoQPKMFWvSySj9rUspa50UKP OrzcC9DmmZp1y9RMsKAKFPEBwQ9PYzR9AGPol iCijLVq5lGhzMyQnENK x0RIw5QT0pnG0hAHCDkgLevsTKasRCquEngLF7dEsmGEH2mfWW7nEQQ5NcJzg2XvgDKhTv6RM2J8p8USaiUqiDCA0Ui51alcKrmrTQYazFNrmyvDZhMKhqL8whPio2xp lxdEu0nmnFRWM1iAQwzbf7lk9SFqd2O34bb4UkO9jdduLnfZ0gYUjtmhQQR2ce0CyXm79tlUHfbkLaux9nclz6Im5TRGk8zz1lxbLteTROVCOyYxE7WacEFDsgPs207 lomM1o qYSWBFHnrtHniduFdB2zWMwtSgK36 RjyNwrEJvS5U LOiw9pmQaw27RF5Yb75EmtHe5tBPadgDUYl Yt2igrYWsS20cEBYhwou49FfgK56HN8hM72u9N7q=w2048 h1536 no

XGaJqBy3 oe5zIYfd RzOsIq9e4950xNIRGt7qOGpiC2JiS0 RIHtiLec4P9kQ5AmU2S6GTTquph5X8VFfofILbEKcEJbH4rzkuTMyRbIR2 2neV9VQhvEviRq5J1V iCi7MIJsa4AcF1vMAw5W0SyYLXHfakwuKwObcBWVmP11rCsmuSrif0W1z4x1tmlGfWQVNV 60ml cLZxbq59sHLQlEJqkM4xeL pcS9osKJjEN92wD6acigss8L97V2zymoJg6lQoWd0Bzi l1iHLZuvkMxVTlb4z0i8eOfWBlnyH4eW3aBUNqNLifLdTDEoDZEHTygnOpgzx0hySeHU IqtHdOfLa6cv5VNEJLw8a0Tr1993Acex8MlR4C H7yH6gP0PIKToFtJitW1aslzwsielYGD2C6LdLfinsiYvgdFcYm12xGW3qU80gOHGo galyImayY8fGbBcvTisN7GTFouxJ8MKC87XayN9glS0higoEOLF7clmGdFNKaNJG46CLusaOzIfdKKBSp3Kv0cB4ESHm85idnU67aRbMOsyp9tri b dg3 BpoeMoCWKXljoJ955Za5wBv4OLSaNrFZ1kprR0rfSPBEaPfxAWR=w2048 h1536 no

WGu8AyncZgosm6CxBzRBjUIYA7FnXlh7yRxATVwbgysPgA8WitHcDFgNMf5rsbeyM1HqkjKObtusLw4hahfiCRMdpYE4Tx97QBreew957CqUJQ3ftzL c3lh5fhkNZZg7er0bJrPb2ze77Ok9C8lF 1aMPkwEtFnNZbpVVIIWCtUwzm n7yxBy w09 FqS7kJtdqmNhCmF5y5gUPKQgRs7X55mzejK9at2Mf3MyuOYMv2fLjS9FFvkcJu4DIsgYBVp2QJttJfH1ApRkWLmQTn2ulf0lNztHLjdCdvjR4MoETSHg ptmNuKAIFKPuHwR5yteKSpvTuxi3Pm8OFzSfGnkALNyc3RYYe qvztbbfEcDgVSbw5ulOKzd3m43rfXnkm9PeP9ZTiGJ4FdhAyQ3tTO2C7qhZDrT1puK934Az vJ7vqee5nPCtRrxKD5JCYC4yPXJNojj cVvfL3LBkk 7BqV9im1noSLhOYDlGyAbPMVc6DZPE0A2fqi6KK17aZEJEc9gF nm4VOiCNcwD9qk TRDYEqDK5OJLuBXoom mYUrvkP5opH3MCoAVuKpAGa2dXft5NEgjhJGNtrz1wLmyq5w9ef32IsEZDdUa6=w2048 h1536 no

Credit : วิษณุ เตชะวานิชนนท์

Loading...

ISUZU รถอีซูซุ

แอดมินหลักของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซุ และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button