เรื่องน่าสนใจ

ขอพักชำระหนี้ผ่าน จะติดแบล็คลิสต์ (Blacklist) มั้ย?

มีคนถามมาเยอะมากกว่า กรณีถ้าเราขอพักชำระหนี้ผ่านแล้ว เราจะติดแบล็คลิสต์ใหม่ ในเพจของเครดิตบูโร มีอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ครับ แต่ข้อความอ่านแล้ว ก็ยังงๆ อยู่ดี สรุปให้สั้นๆ ว่า หากเราปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร หรือไฟแนนซ์ที่เราไปขอพักชำระหนี้ ก็ไม่ติดแบล็คลิส์ครับ สบายใจได้ สำหรับข้อมูลด้านล่างนี้ เป็นข้อความในเพจเครดิตบูโร ที่ประกาศเอาไว้ครับ

🔍 คำถาม : กรณีมีการขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระในช่วงวิกฤติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ขอพักต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือเลื่อนการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

หากมีบางสถาบันการเงินแจ้งว่า จะลงบันทึกในข้อมูลเครดิตว่า 3 เดือน ที่อยู่ในเงื่อนไข จะลงบันทึกว่า “ปรับโครงสร้างหนี้” กลัวข้อมูลเครดิตมีปัญหา

อันนี้จะมีผลอย่างไร❓

📌 คำตอบ : เครดิตบูโรขอเรียนว่า ตามที่หน่วยงานภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า ภัยแล้ง รวมทั้ง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การนำส่งข้อมูลเครดิตของลูกค้าของธนาคารและสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรสอดคล้องกับแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต (ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต) จึงมีข้อแนะนำธนาคารและสถาบันการเงินที่ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามมาตรการต่างๆ ข้างต้น โดยมีการผ่อนผันเงื่อนไขการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งให้แก่ลูกค้าที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ ให้สามารถนำส่งข้อมูลสถานะบัญชี เป็น ปกติ (หรือรหัส 10/010) ได้

หากลูกค้าปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินผ่อนผันให้แก่ลูกค้า กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยขอให้สอบถามจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ท่านใช้บริการ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button

ตรวจสอบพบการปิดกั้นโฆษณา

ขอความเห็นใจเปิดการแสดงโฆษณาแสดงด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา ขอบคุณค่ะ