เรื่องน่าสนใจ

ขอพักชำระหนี้ ธกส (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

ธ.ก.ส. ออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด โรคโควิด-19 โดยพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือนโดยอัตโนมัติ ให้กับลูกค้าที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน มีสถานะเป็นหนี้ปกติหรือค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย อาทิ จากสงครามการค้า ราคาผลผลิตตกต่ำ ภัยแล้ง COVID-19 เป็นต้น ตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถโทรติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขานะคะ

สามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของ ธ.ก.ส. สาขาต่างๆ ได้ที่ http://www.baac.or.th หรือ Call center 02 555 0555

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

รายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชิ่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ค่ะ และขั้นตอนการลงทะเบียนก็ขอรับสินเชื่อ โดยสินเชื่อจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันพุธที่ 15 เมษายนนี้ค่ะ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button

ตรวจสอบพบการปิดกั้นโฆษณา

ขอความเห็นใจเปิดการแสดงโฆษณาแสดงด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา ขอบคุณค่ะ