ความรู้เรื่องรถ

ขอพักชำระหนี้ อีซูซุลิสซิ่ง คำแนะนำสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์

ลูกค้าตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่งที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนระยะเวลาชำระค่างวด เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถยื่นเอกสารบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมสำเนาบัตรประชาชนได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมจากลิงก์ที่ได้รับผ่านมือถือ หรือติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานสาขาอีซูซุลิสซิ่งทั่วประเทศ

2. ลงลายมือชื่อในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมตามตำแหน่งในภาพให้ถูกต้อง ส่งพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่มีผู้ค้ำประกันจะต้องให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมในหน้า 2 ส่งพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน)

3.ส่งเอกสารบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
– อีเมล : ISUZU-LEASING-COVID@tripetch-isuzu.co.th
– แฟกซ์ : 02 966 2283 หรือ 02 792 2005
– ไปรษณีย์ ส่งมาที่ : การจัดการเอกสาร ฝ่ายบริหารจัดการหนี้ ชั้น 4 อาคารศูนย์บริการ เลขที่ 1088 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
– สำนักงานสาขาตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่งทั่วประเทศ

หมายเหตุ : การส่งเอกสารบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมสำเนาบัตรประชาชนครบถ้วน จะได้รับการเลื่อนระยะเวลาชำระค่างวดได้เร็วขึ้น

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ข้อมูลจากเพจ Tri Petch Isuzu Leasing

ISUZU รถอีซูซุ

แอดมินหลักของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซุ และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ความคิดเห็น

  1. ต้องกรอกข้อมูลอะไรเพิ่มใน (ใบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม) หรือเซ็นรับรองอย่างเดียวครับ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button