ความรู้เรื่องรถ

ขอพักชำระหนี้ ไทยพาณิชย์ SCB

สามารถโทรสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 02-7777777, สาขาของธนาคารที่ท่านสะดวก หรือผ่านทาง inbox ของ facebook SCB Thailand คลิก>> m.me/scb.thailand จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อเพื่อสอบถามยืนยันอีกครั้งก่อนดำเนินการ เมื่อดำเนินการเสร็จจะมี SMS ส่งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ

1. ขั้นตอนการสมัครและแจ้งผลเป็นอย่างไร?
สามารถโทรสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 02-7777777, สาขาของธนาคารที่ท่านสะดวก หรือผ่านทาง inbox ของ facebook SCB Thailand คลิก>> m.me/scb.thailand จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อเพื่อสอบถามยืนยันอีกครั้งก่อนดำเนินการ เมื่อดำเนินการเสร็จจะมี SMS ส่งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ

2. ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือดูแลในครั้งนี้มีอะไรบ้าง?

บัตรเครดิต สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash สินเชื่อบุคคล Speedy Loan สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อ SSME

3. ลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไรจากการขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือดูแลนี้?

 • บัตรเครดิต และ Speedy Cash: พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน
 • สินชื่อเบุคคล Speedy loan : พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อรถยนต์ : พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อบ้าน : พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อ SSME : พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน

4. เมื่อยกเว้นแล้วลูกค้าต้องจ่ายอย่างไรทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย?

 • บัตรเครดิต/Speedy Cash : ตลอดระยะเวลาพักชำระยอดที่ต้องจ่าย ลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งยอดเงินต้นและดอกเบี้ย โดยไม่มีผลค้างชำระ แต่ระบบยังคงคำนวณดอกเบี้ยตามปกติ เมื่อสิ้นสุดเวลาตามกำหนดพักชำระ ลูกค้าต้องชำระยอดเงินทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ยตามยอดชําระเต็มจํานวน หรือชําระยอดขั้นตํ่าที่เคยชําระอยู่ เพื่อรักษาสถานะบัตรให้เป็นปกติ
 • สินเชื่อ Speedy Loan/สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อ SSME: ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องผ่อนชำระตามปกติ และดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านเข้าร่วมโครงการจะถูกนำมาเฉลี่ยในค่างวดถัดๆ ไปที่ลูกค้าชำระ
 • สินเชื่อรถยนต์ : ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าร่วมโครงการ ลูกค้าไม่ต้องชำระค่างวด เมื่อสิ้นสุดการพักชำระ ลูกค้าต้องชำระค่างวดตามปกติ โดยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ

5. จะมีปัญหา NCB (เครดิตบูโร) หรือไม่?

ตลอดระยะเวลาที่เข้าโครงการจะไม่มีผลในเรื่องการค้างชำระและไม่มีผลในเรื่องเครดิตบูโร

6. ทำแล้วยกเลิกได้หรือไม่?

 • บัตรเครดิต/Speedy Cash : หากลูกค้าเข้าร่วมโครงการแล้วต่อมาภายหลังมีความสามารถในการชำระ ก็สามารถจ่ายเงินเข้ามาได้ตามปกติ การเข้าโครงการลูกค้าจะได้รับ statement สรุปยอดตามรอบบิลเป็นปกติ เพียงแต่ไม่ต้องชำระหนี้เข้ามาธนาคารไม่ถือว่าผิดนัดชำระ แต่หากเปลี่ยนใจก็สามารถชำระเงินเข้ามาตามยอดเรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ ซึ่งระบบก็จะไปหักลดยอดหนี้ตามปกติ
 • สินเชื่อ Speedy Loan/สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อ SSME : หากลูกค้าเข้าร่วมโครงการแล้วต่อมาภายหลังมีความสามารถในการชำระ ก็สามารถจ่ายชำระเกินกว่าที่ตกลงไว้ตามโครงการเข้ามาได้ ส่วนที่ชำระเกินระบบจะไปหักลดยอดหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นของลูกค้าตามปกติ
 • สินเชื่อรถยนต์ : ลูกค้าสามารถชำระค่างวดรถยนต์ตามปกติ ระบบจะนำไปหักลดค่างวดตามปกติ

7. สามารถขอร่วมโครงการช่วยเหลือดูแลได้กี่ครั้ง?

โดยปกติสามารถเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง แต่หากกรณีที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม จะพิจารณาเป็นรายๆกรณีไป

8. มีโอกาสขยายเวลาในการความประสงค์ร่วมโครงการไหม?

ธนาคารจะพิจารณาตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการทบทวนเป็นระยะ หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นอาจพิจารณาขยายระยะเวลาความช่วยเหลือออกไป

9. กรณีไม่ตกงานแต่ภาวะเศรษฐกิจที่แย่ลงจะขอเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่?

สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอพิจารณาเข้าโครงการได้ ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่ได้รับและปัจจัยแวดล้อมที่ลูกค้าอาจต้องแสดงให้ธนาคารทราบ

10. ธนาคารใช้เวลาเท่าไหร่ สำหรับการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ?

การพิจารณาอยู่ในช่วงระยะเวลา 10 วันทำการ

One Comment

 1. ดิฉันทำงานรพ.เงินเดือนแค่หมื่นเศษๆ รายได้หลักมาจากคลินิคพิเศษ แต่ทางรพ.ได้ทำการปิดคลินิคพิเศษแบบไม่มีกำหนด ซึ่งทำให้ดิฉันขาดรายได้เป็นจำนวนมาก ทำให้ดิฉันเดือดร้อนมากในเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งเงินเดือนแค่1บาทคงไม่พอสำหรับการหักลบกลบหนี้ จงขอให้ทางscbช่วยพิจารณาในการพักชำระหนี้สินเชื่อรถยนต์ให้ดิฉันด้วย (ขอบพระคุณค่ะ)

แสดงความคิดเห็น

Back to top button