ข่าวอีซูซุ ข่าวรถยนต์

คจร.ไฟเขียวเพิ่มความเร็วรถยนต์ 120 กม./ชม.

พล.อ.ประวิตร  ไฟเขียว คจร. เพิ่มความเร็วรถยนต์ถนน 4เลน ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม.ช่องขวาสุดไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. พร้อมเร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบคมนาคมทั่วประเทศ

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์  ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และมีมติเห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มอัตราเร็วของรถยนต์ทุกประเภทที่มีช่องจราจร 4  ช่องขึ้นไปให้ใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม.และไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.ในช่องทางเดินรถขวาสุด

ที่ประชุม คจร.ยังได้ร่วมกันหารือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน และการจัดระบบการจราจร รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรของประเทศ โดยคณะกรรมการคจร. ได้พิจารณาเห็นชอบ เรื่องที่สำคัญได้แก่ แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขต กทม.และปริมณฑล เกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่ และการรองรับปริมาณการจราจรบนถนนในจุดที่จำเป็น การส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดปริมาณรถส่วนบุคคลบนถนน

คจร.ยังเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการจัดท่าเทียบเรือสาธารณะ สนับสนุนการพัฒนาระบบการจราจรขนส่งทางน้ำเชื่อมต่อกับระบบขนส่งรถไฟ และรถประจำทาง โดยให้บริการลักษณะตั๋วร่วม(ล้อ,ราง,เรือ) รวมถึงได้รับทราบ แนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป

พล.อ.ประวิตร  ได้กำชับ คจร. เร่ง กำกับติดตามขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบคมนาคมทั้งใน กทม. ,ปริมณฑล และต่างจังหวัดให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ อย่างเป็นรูปธรรม  มีการบูรณาการด้านคมนาคมของทุกหน่วยงาน ต้องคำนึงถึงเป้าหมายเพื่อการเดินทางและการขนส่งที่มีความรวดเร็ว สะดวก ลดอุบัติเหตุ และปลอดภัย รวมทั้งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได้ต่อไป

พล.อ.ประวิตร  ได้กล่าวย้ำให้กระทรวงที่รับผิดชอบและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมมือกัน เร่งรัดการดำเนินงาน อย่างจริงจัง  ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อช่วยพัฒนาระบบคมนาคม และแก้ปัญหาการขนส่ง,การจราจรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป

ขอบคุณข่าวจาก : ฐานเศรษฐกิจ

ISUZU รถอีซูซุ

แอดมินหลักของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซุ และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button