คลิปรถ

คลิปเตือนสติ ขับรถด้วยความเร็วสูง ฝนตก ถนนลื่น ดูตรงช่วงวินาทีที่ 42

คลิปเตือนสติสำหรับคนที่ชอบขับรถความเร็วสูงในช่วงฝนตก ถนนเปียก อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ รถในคลิปเป็นรถเบนซ์ยังไม่รอดครับ ดูไว้เพื่อเตือนสติช่วงวินาทีที่ 42
สำหรับคลิปนี้ได้เผยแพร่โดยผู้ใช้เฟสบุ๊กนามว่า  Nuntawut Hencharean โพสต์คลิปและข้อความไว้ดังนี้

**ผมโพสเพื่อเตือนสติอุทาหรณ์สำหรับตัวเราเอง ครอบครัว หรือใครหลายๆ คนที่ขับรถด้วยความเร็วและประมาท เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัย และผลของการเกิดอุบัติเหตุ 1f697🚗

ขอร้องครับ โปรดอย่ามาซ้ำเติมกันอีกเลย…คนปลอดภัย ผมก็ถือว่าโชคดีสำหรับผมและครอบครัวแล้วครับ

#ถนนลื่น
#ขับเร็ว เพราะคุณหมอกลัวจะไปถึงที่พักมืด เดินทางจากเพชรบูรณ์ไปเชียงใหม่ เกิดเหตุบริเวณก่อนถึงแยกแม่เมาะ จว.ลำปาง ครับ

#ประสบการณ์ชีวิตที่ไม่อาจลบเลือน

ตอนนี้คุณหมอปลอดภัยครับ มีรอยพกช้ำบริเวณหัวเข่าลงไป และมีอาการบาดเจ็บทางสมอง (จำเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้เมื่อคิดหรือใช้สมองจะมีอาการปวดหัว) เป็นผลมาจากการกระแทกบริเวณพนักพิงเบาะที่หัวต้องพักฟื้นเพื่อให้สมองกลับมาปกติ 1-2 เดือน ครับ

TLbOSzBGItL9PNOGZSWX6rB3jyUJ2YSi52 yn6CcwGog8tE6 RkFwQqoBaCfsF9fgNqpXPPwnDd6lSaHmhPQCH01A9Xg2kG9iAPGDoSTb96jciZY5gH29jDlTo1PN2E5Bg6Em62ftv TrhX6fb0BDHl6sVQxtYyJjxr u9FCQ3X9ZgKPAPnJqLhHpppNKAln8ID1SGa7mo VLkVtC QJkALCHNvP xYuFRL0Ag3M5m24J7FSjpP 4Mn c5bTN9f2i2hq0mxWKntvK0swJCjzcJWcXIssdG4m6oA7gg73tzJ0efgtAdduhFGxN2RTar1vjDNM iy OP1V7dkAp2F DFxz1RXWgII3aX4nTzOhcw7EoJ8oQQn43GPzzj31MwtzutwaUsyDdoqlnxfH FgoUPHgLjcG8Xca5GkTSqYbWYGP4MNSeugvI prYeeesu2U8B6tMtMys8MRyKAfHD4U1neDhFRopCnX Ie1rRrNxTPGs5FQng8Z5TPQIjKQDEitin0U71PZJ2hCXEf6V5 FMjqGPuxGPP 7zi yYylEYSuEDiTRXyeJKJCuSi7273JaouQzfoWzsXIDxdhbL5wTkyLE92ti7R2ha8 146Pn=w1478 h1108 no
rSEpVvTI633d6zu0dANwQxYI geOMt3RwEIZXxYlgnTGx QjLERbT3kHH425bBVl9UqaI8 L0kBqlLqD1OAOrpNi 5FaC3pn7nHfVU0yaOkoONZlL3sKvBnTcsO0BuNNFWV3UIXin0dpJWsk5Q6 R791bjMXQ0Gfec 5MTG q1FT 6yhrtUNtaf TwPbyWl8oxinfHHVC0pY8Igh4FbVPKang8tkf6AR 1UViM5U2E9Mc8svhB6jtzykjzZKn2dUglQR Gy2fmC6DqubR9nM9eMK281v1p0SGwhKq1Tj0uWSGuI3W3uABoceUoBpa0AIxYo WRXrZYAYPMHcs2ogLcJxxghpLqqaBIXGr0mSXmnMcs146SL 6LDCKASxWepsTTp4F CV1zTJWO1h81ZVKUcae i98y55tC7CGTRphXVZeqau7zDNQNFeL8WTHfnioFCP 8Zq1zuXZXTiee6usfzlGKZLBuVz6uJw44LwnCdz7eEm7UnXrc6LUcYMVoCNPkORdUX piCQ WiE4C4geeO5zyI4Uw3UNdP82w yDX8 JN71zHW0D5uSAPMW8hKRyPYwJiDKQK36h52lpMpPIicjC0jtPQXgGYBpO042=w1478 h1108 no
qHYFk  Eu8yiZ0NkZd6 gQoRVDPsnU3ibsKdE0GMD9CfPq2m0bk4Md1x9ltKT8V9Nc5rwIksPev3vstvwPkWcXQPcfUwNiRGSLMJfFgOfwJ D6XnIWz2Lw1yLSlP5c1XY l8qaoSKLb7g7ueNuc ZZXoBYQ3gxF3euHB47WRy  gZhrKJtJ JiNzVHt6phztBF1DCM6DKyn6DzVZhhWWPa8kbdI5R5Ld8gQ1WzblesMLey2b5DbHmQZBZhRUFrUKHHUyCYjIILm4PVjA eAZlNaXBsainFShNTvcgkH3vTnJHE1wEhd x46S8h2DIOv DjxwIeCSQpWPkR5mwvpIn4TdVrIBy6fJcAPLcTEXaKNX826NIMb0e9YmAiUKJ A u wHm5BcrxSA9XYsVLXyfrdXbR0KBvYAl1 CM6 qpa0DEpsBrrLtyfQyRnNZdJ l8w0PCpaTEVI pwJQcIdJz9a73XFgxSKygtJPPvEXtJFUaWq57Fy74DNLCh2TPq3dfMklawTMSli4DjVjsL7OIlxo8WC AwOljjPERQyNB44Nqbmt5nFrSEeL818riplkW4LCuUekq2F qgizklP YODrK670 KE6lIJRZb g=w1478 h1108 no
BeQTCzEQYpSPbmouZOYJpltnp5aZAKF4giWgnJNHOU5gQTwd4lzIt8343J6e4UdgqpbsmoFQkK1bn2c7rnW3A0B0KbpVvyoQ29QcAxsOvxM16w5RYfAKyqEQFJKgiNE9lo7dxslxWpMVpaO9KHlafjRvXiReYuPBF0lrIwD4G5FbRGxXWA1YG0i2aUwaYE A63oORuqJWKK7G48C gqaPpflGWBxKoRSXIaZgW48I7AWaFxLkFWqlcQx5TQsD4ShHJlC8UuyQl1PT7eBuR vD J0OBrwUWrdJBBhzC9nEpGf0CaSn3Z7l77mMCBHkSZOnOdg1ePJsEucN3Gv2MPTi9n2lZEzL2TEIe w88Y1rK dWHeDLi1OAhWWxnKoCi 12f0hyWVHXFLEXHGbLCf95gVBg9XH6GmNV38ijVw0LxIJ rbFj0 60PGNz2GFOBKELYCjLvCALql2NfizCnk6oyjF4NyHSu0dYhidsG4apghhlIA9Uv6zUvshqagWnZ0NKrTYCzN GXmtXYsMmq0sbL5jkSyKSzizqvJOqfc4xkurkbPUsQTL4iTzjpIKLDkhcFelzeZv1Z2GrjZeYMZFJkgm qFFITBn1WBJMWby=w2048 h1536 no
eFKCPf845T7PK61 fPv 8fz03A2KcFadvGJ9XzyrqHGJQizZV8b4FaTxcoNxN3QPu9NUszbA8CkF5PMy0r4XuBT2Hz4H2tyopFtPTPGFPdbZDcNW6yQbSCX7MZ9Spyd9qrQx27ScVkeJhB6jfpPa9TH xcTAqnGruJj9cgWIj7wviXeuowpfxKVMjyQQkWkmPgEvi4hL64tWuymsW YsLfreuR7zj5aNlzV17wM0tf Vvjz59o8aWGHScckWq86SksnIP hFPZXc3ZwyUt9FfSU8iYVvAa5cSqRxuBoGbcf1mhmFAK8GURC1ct6244yv dbF1iyITtB 2wpSBdWjLSU1ik04NSWzPNVVr04tdG0qoOB  QRO6y5ED6O6O3V4RgsNJPPK3Bo0aL 8VANwTRbsHFUNJgH uyZl7fnyvXJZA3Xx07doT  0boUdg8NL6nBvgjlR tx8XG7KhJfn2l1Uca6gikpsH9YEryfrLqF7mdIiE9IKKwUFm6QBLWf2LZdKsBl1rjKIQ8fkW8Eo xbTlHX MbJNoUPzMMOre6YC0eRbmbnn9aooL5dnlKDRhLipdq6LX tKLd5 jr2muxfdYKzz0BIwwYHNWDor=w2048 h1536 no
UEn0csJ3yEgeRlC5voCaYoAnm6EaiRsWRPqeh834XGWqP XUCW2NYhgHufCLZiOYut9lp5RZfARKTysL6kHncWL4DVfoHeMCFTuAne Rx2gy0M47R LXnoPm8AdhfyR0nzn8fmUGvjL  731Bzjb23gR1zONqqNeU3sVgcBY5PC24zyk6yxB6eVTT oluS5nZ3lloLtU0CdjdsSkrteQQk41YTA0yL4fKxwNz1LNN8ONYZJq4zQfnqeRQ gocnpDZuoObGPdZkHx2GWkj v2Mvtv8NMgOR6OD t8UdPAqCmJq0s3nsHdyAYqE02lW9YSZUCmwX9BVZVkfK0SFKRnVQ zrguOdahWvT gp4sF0CQWaATgwjjPSEBMFy9fKO6Jl6n3ypva3CyZKsMRzSDiwyIpbATXSc bt7CB93foTqM4XwnR2aA67gmNlAh HRuyxyuPRwqU8q5i0Gt0Dl7MD7wJeySKFW6gQD8tjS2xn1m6xJxCTeI eZ4VBx3Bx KDJ1YlKrEuFSJsup8qKzwYsriqLOF5ckI3TqRYZlm7ewpygohxE1r rxKZeuGv30A0G  fgAdC6Kzmg6lMS6nZxU9S29cSXMnmXxG B3jk=w2048 h1536 no
Yeq2X1np1nP0rzJr0rOnwg1IZwW1XGaz4eQxIo8sQ E3ZTbTNqAVGDj5qEnU6cmm81OMgg0MEQpryvX568YCxY WHDBvp4ZmXGDD5NtjOP5Hb1x U4bRLJS0O5D0oaU2kra9GWgPFL1CelrEqEeV049p fhLtS7ScZSdrLs8lh4rCzjlePMW9FdKEV Y5hgG1B9B8g1ipU1LzMILg9LSxbC6gHyjoebrfRlIbMh xsy47bgTbL lxOW1E9e5uuAC0U5bPiij0S8VWMkal6aZ76fiwsIMcAJvXJo5U2F5bBhT7F53aWZymnk 2afCENq 33BZ5fRmaGkUFvHgHOcluowbNyfZaadfagyzZHp7reBI0itvIDAzYEKF5n9yVxLfqs03EIMgA7Qn39KI7JkcF98LgoOdx ZOLt0plvlz9TFI SiE2A6Fq4mUZfWaJKS8Zac1ShRKkI7 6tgWB3dytIgb xi3XEncF7 miVRb Dzpi4DkG3C76b1oxemVTleWGslXVeDV0GQhRyiFRkRMGBfQtfmHH3v8yGP9aOiAiBp2GtGsLkQdzF5xSXPRU6BL KIY3viJ8Q6mpDx03zsp3x5JQWfQzYtDErFILqp1=w2048 h1536 no
vQURDX9LOlSPc6DEMaYiglLIR6HfOjxo2f9Ms4mfXD00dyOL6CYXBJYeaZHoWKaZ3RigBu mBR0UhdVf4dnDJ4HZboRSmZk9 7wldIt3UuyVkVUEXg1gF80oHYpOLOyZxeBYwDqXMhIn7iId6MWpbb4pj43njCvpUdR4MLTtgtDWdEM0 38O m7C7IAHndDSSVAj7hZ9FuzH94XIQT3OBTKop OaUE SIJXt3XwFbUBP1PTmC3xi13 BwboHBB210hH4oSSXXaqMTeONz8LsfLfOY1b5xco AuPdZlUSJG2YI4O4Va1n1fM5TO7qAZOcL aM4tqbzVuhJ8SSFluSzkrDuGzMe iZG5M7JqEHRdYPJdyTfvstKMa6SfBLV LMaWv9QgrL1clJw7N2hGbFpVGFPK8a3EUDj06WjVlAfKIgxolnUHtV9qjibCI9ypwdUQTNoNvkRpa8 Wktrgwkn OpCrG WXrDouwH2prdprWtNLhVIzJ 1tiZs B5HNNJhxWOLcMdKBaAkd4n4GfxOnDwlHO1T5yk0ka dcQ7BNwhLql8DFga1KupyBe1rpuqVUDJhM28JH5xZj2RjWWJnJwt6gcYYJtzu34qSDF8=w1108 h1478 no

 

Loading...

ISUZU รถอีซูซุ

แอดมินหลักของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซุ และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button