เรื่องน่าสนใจ

คำแนะนำในการขนส่งซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร จากตลาดไท

ประกาศ! เรื่องแนวทางการขนส่งซื้อขายผลผลิตการเกษตร

เพื่อให้เกิดความเข้มงวด และสอดคล้องกับข้อกำหนดในสถานการณ์เคอร์ฟิวที่ได้มีการปรับขั้นตอนให้เคร่งครัดขึ้น ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายและบทลงโทษทางกฎหมาย ตลาดไทขอแจ้งงดเว้นการใช้เอกสารใดๆ ก่อนหน้านี้ และให้ดำเนินการดังนี้

  1. เกษตรกรหรือผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นต้องขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตมายังตลาดไทต้องไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเภทผลผลิต เช่น เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ หรือนายอำเภอของแหล่งผลิต เพื่อออกใบรับรอง แต่เมื่อมาส่งสินค้าที่ตลาดเรียบร้อยจะนำรถเปล่าออกได้ต้องหลังเวลา 04.00 น.
  2. ผู้ซื้อทุกประเภทไม่อนุญาตให้เดินทางระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ดังนั้น การทำธุรกรรมซื้อขายควรทำระหว่างเวลา 04.01 – 22.00 เท่านั้น ถ้าดำเนินการระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ต้องอยู่ในพื้นที่เท่านั้น
  3. ผู้ขายและแรงงานควรปรับและวางแผนเวลาที่ไม่ต้องเดินทางระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.
  4. ในเบื้องต้นนี้ผู้ขนส่ง ผู้ซื้อ ผู้ขาย แรงงานควรมีการวางแผน และปรับเวลาการทำธุรกรรมให้สอดคล้องกับเวลาที่ทางราชการกำหนดจะดีที่สุด

ตลาดไทขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และให้สอดคล้องกับมาตรการที่เคร่งครัด เข้มงวดของรัฐบาล และป้องกันการกระทำผิดต่อกฎหมายที่มีโทษสูง

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2563
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button

ตรวจสอบพบการปิดกั้นโฆษณา

ขอความเห็นใจเปิดการแสดงโฆษณาแสดงด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา ขอบคุณค่ะ