ความรู้เรื่องรถ

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ [อย่าลืมเรียกเวลาเอารถเข้าซ่อม]

เวลาเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายถูก เราสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจากบริษัทประกันคู่กรณีได้ด้วยนะครับ อธิบายง่ายๆ ก็คือ เป็นค่าใช้จ่ายของเราเมื่อไม่มีรถเพื่อเป็นค่าเดินทางของเราตอนที่รถกำลังซ่อมครับ ดังนั้นอย่าลืมทำเรื่องเพื่อเรียกร้องค่าขาดประโยชน์กันด้วยนะครับ

เอกสารที่ต้องต้องใช้ในการขอ ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถมีดังนี้

 1. ใบเสนอรายการความเสียหายของรถยนต์
 2. ใบเคลม (ใบรับรองความเสียหายต่อทรัพย์สิน)
 3. สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 4. สำเนาทะเบียนรถยนต์
 5. สำเนาใบขับขี่รถยนต์
 6. ใบรับรถ หรือหนังสือส่งมอบรถเสร็จ
 7. รูปถ่ายตอนซ่อมรถ
 8. หนังสือเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
 9. สำเนาหน้าบัญชีสมุดธนาคาร

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าขาดประโยชน์ใช้รถก็มีดังนี้

ประกาศของ คปภ.(สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) ที่สั่งประกันจ่ายค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถไม่ต่ำกว่าวันละ 500 บาท โดยมีอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

 1. รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
 2. รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
 3. รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

วิธีการทำเรื่องเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถ

 1. แจ้งกับบริษัทประกันคู่กรณี เพื่อยื่นเรียกร้องเงินค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถ
 2. ส่งเอกสารต่างๆ ที่เตรียมเอาไว้ ซึ่งต้องทำสำเนาไว้ 1 ชุด พร้อมเซ็นต์กำกับสำเนาถูกต้องทุกใบ
 3. รอบริษัทประกันคู่กรณีติดต่อกลับ เพื่อแจ้งยอดเงินค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถที่จะจ่ายให้เรา
 4. เราสามารถต่อรองและตกลงกับบริษัทประกันคู่กรณี เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว เราจะได้รับเงินภายใน 7 วัน

หากบริษัทประกันคู่กรณี ไม่ยอมจ่ายค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถ ตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ เราสามารถแจ้งไปยัง คปภ. เพื่อช่วยในการดำเนินเรื่องได้ครับ

ตัวอย่างเอกสารการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

วิธีการก็มีเพียงเท่านี้ และหลายคนไม่ทราบว่าสามารถเรียกร้องได้ด้วย แนะนำครับว่าให้เรียกร้อง อาจจะต้องเสียเวลาในการเตรียมเอกสาร และจัดส่ง ต่อรองกับบริษัทประกันคู่กรณี แต่คุ้มค่าครับ เพราะเราก็ได้รับเงินมาเป็นค่าเดินทาง ไหนๆ รถก็ต้องรอซ่อม ขึ้นแท็กซี่ทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ ทราบแล้วถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์เรื่องนี้ให้คนอื่นๆ ทราบด้วยนะครับ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button