ความรู้เรื่องรถ

จดหมายเรียกส่งถึงบ้าน บ้านทะเบียนซีดจาง

ใครที่ป้ายทะเบียนรถมีสีซีดจาง รีบไปแจ้งขอเปลี่ยนป้ายกันด้วยนะครับ เพราะถ้ายังใช้อยู่ อาจจะโดนจดหมายเรียกแบบคันนี้ก็ได้ครับ มีค่าปรับสูงสุดที่ 2,000 บาท และต้องจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยนะ

ป้ายทะเบียนที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฏกระทรวง (แผ่นป้ายเลอะเลือน) อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยให้ไปชี้แจ้งข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษตามกฏหมาย หากฝ่าฝืนไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดจะมีบทลงโทษอีกฐานความผิดหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น

Back to top button