เรื่องน่าสนใจ

จ้างงาน 45 วัน ได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท

โครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID – 19 ✍️✍️ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี รับสมัครผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 4 คน

  • มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ ปวส.ขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นระบบ ชัดเจน ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
  • มีทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เช่น Facebok LINE เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
  • มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงานฯ เป็นอย่างดี
  • มีความกระตือรือร้น ไหวพริบ

ลักษณะการทำงาน : Work from home

  • ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานฯ ให้ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนทราบ
  • ออกสำรวจข้อมูลความต้องการมีงานทำของผู้ว่างงานและข้อมูล
  • ความต้องการจ้างงานของนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่/ชุมชน
  • ให้บริการด้านระบบ E-service ของสำนักงานฯ เช่น การขึ้นทะเบียนว่างงานรับเงินชดเชย เว็บไซต์สมัคร
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทราบ

ระยะเวลาจ้างงาน 45 วัน ได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท
รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 15 -17 เมษายน 2563 เท่านั้น

สำหรับผู้สนใจสมัครงานโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID – 19 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ Google From โดยกดผ่านลิงค์เท่านั้น กดที่ลิงค์ได้เลย https://forms.gle/RDTBW8n3BpEtikhP9

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button

ตรวจสอบพบการปิดกั้นโฆษณา

ขอความเห็นใจเปิดการแสดงโฆษณาแสดงด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา ขอบคุณค่ะ