เรื่องน่าสนใจ

ชำระภาษี “ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด19” ไม่ต้องลงจากรถ ✨เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ✨

🚘 ประเภทรถที่ให้บริการ

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง)
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้)
  • รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ)
  • รถจักรยานยนต์

*ไม่จำกัดอายุการใช้งาน และไม่จำกัดพื้นที่ไม่ว่ารถนั้นจะจดทะเบียนที่จังหวัดใดก็ตาม

✅เตรียมเอกสารครบถ้วน ใช้ระยะเวลาดำเนินการเริ่มนับตั้งแต่รับคำขอ ไม่เกิน 2 นาทีต่อคัน ไม่รวมระยะเวลาคอย

  • คู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา
  • หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ (พ.ร.บ.)
  • ผ่านตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) กรณีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี, รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
  • หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง

💝 มีให้บริการที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ทุกจังหวัด 💝

ข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

แสดงความคิดเห็น

Back to top button

ตรวจสอบพบการปิดกั้นโฆษณา

ขอความเห็นใจเปิดการแสดงโฆษณาแสดงด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา ขอบคุณค่ะ