เรื่องน่าสนใจ

ตรวจสอบสถานะการขอพักชำระหนี้ของ ISUZU Leasing ได้เองทันที

เพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้าอีซูซุลิสซิ่ง ในการตรวจสอบสถานะการเลื่อนชำระค่างวด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของลูกค้าที่ยื่นความประสงค์ก่อนการสิ้นสุดรับคำร้องภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ

1. เว็บไซต์อีซูซุลิสซิ่ง คลิก https://bit.ly/3d2dWU9
2. แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1366 กด 7

สำหรับลูกค้าอีซูซุลิสซิ่งที่ยื่นความประสงค์เข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องการส่งบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) สามารถส่งเข้ามาได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ไปรษณีย์, สำนักงานสาขา 15 สาขา หรือสำนักงานใหญ่ (ตู้รับเอกสาร อาคารศูนย์บริการ ชั้น 2) ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2563 เท่านั้น

แสดงความคิดเห็น

Back to top button