ความรู้เรื่องรถ

ถ่ายรูป ถ่ายคลิปตำรวจ ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่?

จากรณีที่มีประชาชนสอบถาม รวมทั้งล่าสุด ที่มีนักข่าวท่านหนึ่ง ถ่ายรูป และคลิปวีดีโอ ตำรวจ ที่กำลังตรวจค้นรถ ในที่สาธารณะ ว่าทำได้หรือไม่ และ ตำรวจมีสิทธิห้ามประชาชนถ่ายรูปหรือคลิปขณะปฎิบัติหน้าที่ได้หรือไม่?

เรื่องนี้ผมเคยโพสไว้นานมากแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ การให้สัมภาษณ์ของอดีตรองโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท. ประวุฒิ ว่า การถ่ายรูป ถ่ายคลิป วีดีโอ ในขณะเจ้าพนักงานตำรวจปฎิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการค้น หรือจับกุม …สามารถถ่ายรูป หรือคลิปได้ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ และไม่ผิดกฎหมาย แต่อย่างใดเพราะ…

ไม่มีกฎหมายใดๆ ห้ามประชาชนถ่ายรูป ถ่ายคลิป วีดีโอ ของเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฎิบัติหน้าที่ไม่มีกฎหมาย รับรอง หรือคุ้มครอง เจ้าพนักงานตำรวจ ให้อ้างได้ว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล กล่าวคือ การปฎิบัติหน้าที่นั้นๆ ไม่ใช่เหตุปกติในชีวิตประจำวันของเจ้าพนักงานตำรวจท่านนั้น แต่เป็นเรื่องระหว่างการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งแตกต่างจากเวลานอกราชการ เช่น ขณะพักผ่อนอยู่กับครอบครัว มีคนไปถ่ายรูปโดยเจ้าตัวไม่อนุญาต ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลดังนั้น

เวลาตำรวจปฎิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ จึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวการที่ตำรวจอ้างว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล จึงเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่ตรงตามความจริงประชาชาชน ที่ถูกค้น ถูกจับ หรือ บุคคลทั่วไป ที่สงสัยการทำงาน จึงถ่ายรูปได้เวลาประชาชนที่ถูกค้น ถูกจับ มีสิทธิถ่ายรูป ถ่ายคลิป ไว้เป็นพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิของตนเอง และป้องกันการยัดเยียดข้อหา หรือของกลางได้ เพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ จึงเป็นสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ที่ผู้ถูกค้น ถูกจับ รวมทั้งญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง จะรวบรวมพยานหลักฐานไว้เบื้องต้นได้การถ่ายรูป ถ่ายคลิป วีดีโอ เป็นการป้องกันการกระทำมิชอบบางอย่างของตำรวจ หากตำรวจบริสุทธิใจ และเจตนาสุจริต ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ก็ไม่จำเป็นต้องเกรงการตรวจสอบ โดยการถ่ายรูป ถ่ายคลิป

นอกจากนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 102 ก็บัญญัติว่า เจ้าพนักงานตำรวจ หรือ ฝ่ายปกครอง จะทำการตรวจค้นที่รโหฐาน ต้องแสดงความบริสุทธิต่อหน้าเจ้าของบ้าน หรือผู้ถูกค้นเสียก่อนการค้นในที่สาธารณะ ก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงความบริสุทธิก่อนทำการตรวจค้น ขณะตรวจค้น และภายหลังตรวจค้นคุณไม่ผิด คิดชั่ว คุณจะกลัวอะไรกับกล้องเวลามีคนถ่ายรูป ตำรวจชอบข่มขู่ว่าขออนุญาตหรือยัง หรือ ห้ามถ่าย เพราะคุณละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของตำรวจผมได้อธิบายมาแล้วในข้อ 2 ว่า ไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ดังนั้นผมจึงขออนุญาตถามตำรวจที่ชอบพูดคำนี้ว่าคุณปฎิบัติหน้าที่อยู่ ทำไมประชาชนต้องขออนุญาตคุณก่อนถ่ายรูป หากคุณไม่อนุญาตให้ถ่าย จะเป็นความผิดอย่างไร และที่คุณบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (ย้ำในขณะปฎิบัติหน้าที่) เป็นความผิดในกฎหมายใด มาตราใหน ?การถ่ายรูป ถ่ายคลิป ต้องไม่เป็นการขัดขวางการปฎิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานตำรวจการนำรูป นำคลิป มาอัพโหลด และแชร์ในโซเชี่ยล ห้ามตัดต่อในลักษณะนำความเท็จมาเผยแพร่ ซึ่งเป็นความผิด ตาม พรบ.คอมฯได้การนำคลิป รูปถ่าย ที่พบเห็นการกระทำผิดของตำรวจ มาเปิดเผย ไม่เป็นการหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329
ทั้งหมดนี้ คือหลักกฎหมาย ที่ประชาชนมีสิทธิถ่ายรูป เจ้าพนักงานตำรวจขณะปฎิบัติหน้าที่ได้
แต่การเผยแพร่ต้องไม่ใช่การดัดแปลงแก้ไข อันเป็นความเท็จ หากเป็นความจริง ท่านไม่ต้องกลัว.. และตำรวจบางคน ชอบข่มขู่ประชาชนจังว่าจะจับกุม คนนำคลิปตำรวจมาเปิดเผย
สงสัยท่านเห็นประชาชนเป็นศัตรู หรืออย่างไร?

อ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 329 ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต

(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
(3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัย ของประชาชนย่อมกระทำ หรือ
(4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการดำเนินการอันเปิด เผยในศาลหรือในการประชุมผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 102 การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงาน ผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะทำได้ให้ค้นต่อ หน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหา บุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน)
แชร์ให้ประชาชนรู้ แชร์ให้ตำรวจเห็น

ที่มาจาก เฟซบุ๊ค : เกิดผล แก้วเกิด ทนายความ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button