ข่าวอีซูซุ ข่าวรถยนต์

ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยามาแน่ ! รวม 14 กิโลเมตร

ล่าสุดสภากรุงเทพมหานครมีมติอนุมัติโครงการแล้ว และจากการเปิดเผยของสำนักโยธา กรุงเทพมหานคร ขณะนี้แบบพร้อมประมูล รอเพียงให้ทางคณะรัฐมนตรีเซ็นต์อนุมัติ ตัวโครงการมีการแบ่งออกเป็น 4 ช่วงย่อย จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ความยาวข้างละ 7 กิโลเมตรเป็นทางคอนกรีตกว้าง 10 เมตร สร้างลงบนตอม่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 ซม ในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นทางเดิน และทางจักรยาน

ซึ่งทางเว็บ MGRonline ได้มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ (25 พ.ย.) นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวกรณีเพจ Friends of the River เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือโครงการทางเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ผ่านสภา กทม. รอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ซึ่งกังวลถึงผลกระทบกับวิถีชีวิตริมแม่น้ำแบบดั้งเดิม ว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ กทม. ดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแม่น้ำได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่แม่น้ำ ซึ่งที่ผ่านมา สนย.ได้ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ พบว่า บริเวณที่เหมาะสมจะดำเนินโครงการในระยะแรก อยู่ในช่วงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสมด้านกายภาพ นอกจากนั้น ยังได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาโดยตลอด


นายไทวุฒิ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำมาพิจารณาปรับแก้แผนแม่บทและรูปแบบโครงการ ให้มีความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 400 ครั้ง ขณะเดียวกัน ได้ร่วมกับกรมเจ้าท่า ปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา และยินยอมย้ายออกไป โดยประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ โดยบางส่วนได้ย้ายไปที่อยู่อาศัยใหม่ที่อาคารพักอาศัยกรมการขนส่งทหารบก (แฟลต ขส.ทบ.) ซึ่งเมื่อประชาชนได้ย้ายไปที่อยู่อาศัยใหม่ จะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายไทวุฒิ กล่าวว่า สำหรับข้อกังวลของประชาชนที่มีต่อรูปแบบโครงการ ทั้งผลกระทบด้านชลศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ การเดินเรือ ผลกระทบด้านวัฒนธรรม ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบด้าน เป็นไปตามหลักวิชาการ ดังนั้น การพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต การประกอบธุรกิจ การประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม อีกทั้งรูปแบบทางเดินและทางจักรยาน จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 2.25 เมตร ต่ำกว่าระดับเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ประมาณ 1 เมตร จึงไม่บดบังภูมิทัศน์ ทัศนียภาพสิ่งก่อสร้างริมน้ำ และวัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะเดียวกัน ยังคำนึงถึงระบบการขนส่งทางน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง การตรวจตราสอดส่อง ตลอดจนจัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อดูแลความปลอดภัย

“ที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินโครงการด้วยความรอบคอบ มีการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ ตลอดจนพิจารณาวางแนวทาง แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนอย่างรอบด้าน เพื่อให้โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็น Landmark ใหม่แห่งเมืองหลวงที่มีความสมบูรณ์แบบ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจ อนุรักษ์วัฒนธรรม รวมถึงสืบสานประวัติศาสตร์ตลอดสองฝั่งแม่น้ำ และทำให้เจ้าพระยาเป็นของคนไทยทุกคน หรือ Chao Phraya  for  All” นายไทวุฒิ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังมีการคัดค้านการก่อสร้างกันอยู่โดยเพจ Friends of the River มีการให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น อันจะนำมาซึ่งผลกระทบต่อแม่น้ำในมิติต่างๆทั้งระบบนิเวศ วิถีชีวิต อัตลักษณ์ การไหลของแม่น้ำ อันจะนำไปสู่การทำลายแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่ไม่อาจนำกลับคืนมาได้ ใครสนใจลองติดตามข้อมูลที่เพจกันต่อได้ครับ

ขอบคุณข่าวจาก : MGROnline
ขอบคุณภาพจาก : Friends of the River

ISUZU รถอีซูซุ

แอดมินหลักของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซุ และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button