ข่าวอีซูซุ ข่าวรถยนต์

บุกจับลักลอบผลิตและจําหน่ายท่อไอเสียรถจยย.ไม่ได้มาตรฐาน ย่านลําลูกกา และหนองแขม

วันนี้ ( ๑๘ พ.ย.๖๒ ) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สํานักงานตํารวจ แห่งชาติ(ศปข.ตร.) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) โดย พล.ต.ท.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./ผอ.ศปข.ตร.,พล.ต.ท.อําพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 ได้นําหมายค้นของศาลจังหวัดธัญบุรี ตรวจค้นโกดังไม่ปรากฎเลขที่ หมู่ที่ ๔ ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โดยเป็นเป้าหมายจากการขยายผล จากที่มีการประกาศโฆษณาจําหน่ายท่อไอเสีย ผ่านเฟสบุ๊คท่อสูตรหนูลําลูกกา(นพรุจ) มีนายอาทิตย์ แดงโนรี อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ 18 ต.บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี แสดงตนเป็นเจ้าของ และนําตรวจค้น

สถานท่ีดังกล่าวเป็นสถานท่ีเก็บและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสําหรับ รถจักรยานยนต์ (ท่อไอเสีย) ซึ่งไม่มีเครื่องหมาย มอก.ตามพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง จึงได้ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบ จํานวน 178 ท่อ และชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น หม้อพัก 15 ชิ้น, คอท่อไอเสีย 75 ช้ิน และชิ้นส่วนอื่นๆ อีก รวมท้ังส้ิน 9 รายการ 388 ช้ิน และตรวจอายัดอุปกรณ์ อะไหล่ รถจักรยานยนต์ อีกรวม 24 รายการ จํานวน 10,936 ชิ้น เพื่อตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

ISUZU รถอีซูซุ

แอดมินหลักของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซุ และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button