ข่าวอีซูซุ ข่าวรถยนต์

ปปง. เปิดประมูลทรัพย์สินที่ยึดมาได้มีกว่า 81 รายการ เยอะมาก รถเพียบ! เลย

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ศาลได้มีคำสั่งให้คืนหรือชดใช้คืนแก่ผู้เสียหายและคดีถึงที่สุดแล้ว ทรัพย์สินที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินและคดีถึงที่สุดแล้ว และทรัพย์สินที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งยึดไว้ชั่วคราว ตามมาตรา 49 วรรคหก มาตรา 51 และมาตรา 55 ประกอบมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

ซึ่งมีกว่า 81 รายการ โดยจะทำการขายตลอดตลาดในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ใครสนใจก็ไปประมูลกันครับ

ดูประกาศฉบับเต็มคลิกที่นี่

ดูรายการทั้งหมดดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่เลย

ISUZU รถอีซูซุ

แอดมินหลักของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซุ และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button