เรื่องน่าสนใจ

ประกันสังคม ไขข้อสงสัย เรื่อง ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 และวันที่ 31 มี.ค.63 ได้มีมติออกมาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื่องของการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย/ลาออก เลิกจ้าง

ซึ่งสำนักงานประกันสังคมพบว่ามีสถานประกอบการและผู้ประกันตนสอบถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเข้ามาเป็นจำนวนมาก สำนักงานฯ จึงดำเนินการรวบรวม ข้อคำถามที่พบบ่อยและทำคำตอบเพื่อทำความเข้าใจแก่ นายจ้าง ผู้ประกันตน (ตามภาพ)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ที่
หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th 
ผ่านช่องทาง E-mail : info @sso1506.com 
Web board (กระดานสนทนา)
Live Chat
รวมทั้ง Facebook.com/ssofanpage สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button

ตรวจสอบพบการปิดกั้นโฆษณา

ขอความเห็นใจเปิดการแสดงโฆษณาแสดงด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา ขอบคุณค่ะ