ความรู้เรื่องรถ

ป้ายทะเบียน TC , QC คืออะไร? ป้ายปลอมหรือเปล่า?

เวลาขับรถไปไหนมาไหน เราอาจจะเห็นรถที่ใช้ทะเบียนตัวอักษรแปลกๆ เช่น TC หรือ QC บางคนก็อาจจะคิดว่า เอ้! มันป้ายปลอม หรือว่าป้ายอะไร ปกติในบ้านเราจะมีแต่ป้ายที่ใช้เป็นอักษรภาษาไทย และตัวเลขเท่านั้น ดังนั้นเรามารู้จักป้าย TC และ QC กันครับ

ป้ายทะเบียน TC สำหรับรถทดสอบก่อนผลิต

ป้ายทะเบียน TC เป็นป้ายสำหรับรถต้นแบบของค่ายรถต่างๆ ที่ต้องนำออกมาขับเพื่อทดสอบสมรรถนะ ประสิทธิภาพ ระบบการทำงาน ก่อนผลิตจริง จึงจำเป็นต้องมีป้ายทะเบียนเฉพาะ เพื่อให้แยกรถทดสอบเหล่านี้ออกจากรถของประชาชนทั่วไปได้อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560

สำหรับรถยนต์ เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร และอัดรอยนูนเครื่องหมาย ขส ที่มุมล่างขวา บรรทัดแรกนำหน้าด้วยตัวอักษร TC ตามด้วยตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดงชื่อจังหวัด

รถจักรยานยนต์ เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 17.20 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร มี 3 บรรทัด บรรทัดแรกนำหน้าด้วยตัวอักษร TC ตามด้วยตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดงชื่อจังหวัด

ป้ายทะเบียน QC สำหรับรถทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย

นอกจากนี้ ก็ยังมีทะเบียนรถที่ใช้อักษร QC ซึ่งออกมาด้วยวัตถุประสงค์คล้ายกัน คือเพื่อแยกออกจากรถของประชาชน แต่กลุ่ม QC จะเป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นแล้ว อยู่ขั้นตอนการทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนจะเหมือนป้าย TC ทุกประการ แค่เปลี่ยนอักษรเป็น QC เท่านั้นเอง

โดยมีเงื่อนไขการใช้รถทดสอบบนท้องถนน ต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าและด้านท้ายรถด้านละหนึ่งแผ่น รถจักรยานยนต์ติดไว้ที่ด้านท้ายรถ และต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบ โดยผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้น รวมถึงต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายในระหว่างใช้รถเพื่อการทดสอบ ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาทุกกรณี

ป้ายทะเบียนเหล่านี้จึงไม่ใช่ป้ายทะเบียนปลอม และไม่ใช่ป้ายทะเบียนรถไทยที่เทียบอักษรเป็นภาษาอังกฤษที่เอาไว้ใช้วิ่งต่างประเทศ หากเจอรถทะเบียนหมวด TC หรือ QC ก็แปลว่าเป็นรถทดสอบจากค่ายรถนั่นเอง

ตามระเบียบมีระบุเอาไว้ว่า
รถที่ใช้เพื่อทดสอบก่อนผลิต และรถที่ใช้ทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย ต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถ มีหนังสืออนุญาตจากกรมขนส่งทางบก และจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก่อนนำรถเข้าทดสอบบนท้องถนน

แสดงความคิดเห็น

Back to top button