กฏหมายเกี่ยวกับรถ

ป้ายทะเบียน TC , QC คืออะไร? ป้ายปลอมหรือเปล่า?

tc and qc

เวลาขับรถไปไหนมาไหน เราอาจจะเห็นรถที่ใช้ทะเบียนตัวอักษรแปลกๆ เช่น TC หรือ QC บางคนก็อาจจะคิดว่า เอ้! มันป้ายปลอม หรือว่าป้ายอะไร ปกติในบ้านเราจะมีแต่ป้ายที่ใช้เป็นอักษรภาษาไทย และตัวเลขเท่านั้น ดังนั้นเรามารู้จักป้าย TC และ QC กันครับ

ป้ายทะเบียน TC สำหรับรถทดสอบก่อนผลิต

tc plate

ป้ายทะเบียน TC เป็นป้ายสำหรับรถต้นแบบของค่ายรถต่างๆ ที่ต้องนำออกมาขับเพื่อทดสอบสมรรถนะ ประสิทธิภาพ ระบบการทำงาน ก่อนผลิตจริง จึงจำเป็นต้องมีป้ายทะเบียนเฉพาะ เพื่อให้แยกรถทดสอบเหล่านี้ออกจากรถของประชาชนทั่วไปได้อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560

สำหรับรถยนต์ เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร และอัดรอยนูนเครื่องหมาย ขส ที่มุมล่างขวา บรรทัดแรกนำหน้าด้วยตัวอักษร TC ตามด้วยตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดงชื่อจังหวัด

รถจักรยานยนต์ เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 17.20 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร มี 3 บรรทัด บรรทัดแรกนำหน้าด้วยตัวอักษร TC ตามด้วยตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดงชื่อจังหวัด

ป้ายทะเบียน QC สำหรับรถทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย

qc plate

นอกจากนี้ ก็ยังมีทะเบียนรถที่ใช้อักษร QC ซึ่งออกมาด้วยวัตถุประสงค์คล้ายกัน คือเพื่อแยกออกจากรถของประชาชน แต่กลุ่ม QC จะเป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นแล้ว อยู่ขั้นตอนการทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนจะเหมือนป้าย TC ทุกประการ แค่เปลี่ยนอักษรเป็น QC เท่านั้นเอง

โดยมีเงื่อนไขการใช้รถทดสอบบนท้องถนน ต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าและด้านท้ายรถด้านละหนึ่งแผ่น รถจักรยานยนต์ติดไว้ที่ด้านท้ายรถ และต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบ โดยผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้น รวมถึงต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายในระหว่างใช้รถเพื่อการทดสอบ ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาทุกกรณี

ป้ายทะเบียนเหล่านี้จึงไม่ใช่ป้ายทะเบียนปลอม และไม่ใช่ป้ายทะเบียนรถไทยที่เทียบอักษรเป็นภาษาอังกฤษที่เอาไว้ใช้วิ่งต่างประเทศ หากเจอรถทะเบียนหมวด TC หรือ QC ก็แปลว่าเป็นรถทดสอบจากค่ายรถนั่นเอง

ตามระเบียบมีระบุเอาไว้ว่า
รถที่ใช้เพื่อทดสอบก่อนผลิต และรถที่ใช้ทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย ต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถ มีหนังสืออนุญาตจากกรมขนส่งทางบก และจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก่อนนำรถเข้าทดสอบบนท้องถนน

Loading...

ISUZU รถอีซูซุ

แอดมินหลักของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซุ และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button