เรื่องน่าสนใจ

รถสองแถว 4.0 ติดแอร์ พร้อมฟรี Wifi

ภาพรถสองแถว 4.0 สาย 19-1 วินิตศึกษา-หมู่บ้านสวัสดิการกองพลที่ 1 ค่าบริการ 10 บาทตลอดสาย รถสองแถวคันนี้ไม่ธรรมดาเพราะติดแอร์ และมี Wifi ให้บริการใช้กันฟรีๆ เวลาวิ่งช่วงเช้า 6:30 – 11:50 และช่วงบ่าย 14:10 – 18:20 รถจะออกทุกๆ 10 นาที ด้านในรถนั้นจะตกแต่งแบบรถแอร์ นั่งได้สองแถว รองรับได้ประมาณ 12 คน ส่วนตรงกลางก็จะมีมือจับสำหรับคนที่ยืนแบบเดียวกับรถเมล์

CLRXfndH9pfMsnmo3A0YgxSocCmdS4IxR8VlId5YzUQZ4h7tU3IEax8HczDPhloickD1Pku4jPx5tRXyNc953i08fIeEgOGI  WUn6 srQFEPk2uP1G1kVU3tt7gpVCEXp5jJzxRe9MW3HKbtIxnfDxMS9TWS0iDSw 4snhThwgA41BIfdoSUPTGkBBQZPvhSQGawErpIbNWMheg1mL48uj9kvZ5TtaxyEtpIsXhuQ9Hh5pEor0ZDQktxWeNC6lnzW6G34kJjIk69fj NStbl9K8dw0UxhXc6UECuIhVDn8KK9h o9VTqz0irj2jwRZ8ce7WmkwwbgOn1O5F0fhvVYlOHICKhzyZ9ogjMh21ujKAVLjKC  njElUBqXpHFtxg9bE0haCoHq1kFLGuDrx3qmGQZlmlNxbuBOOtpTYlHp sf9PvLjYG OK84gDLUIH3TIM7zkUAMjEK3ZxPZy7ny4Mqgh0O6rM2ebea6VqxmlJYWFBJJra1PJQhxTZzJ7sZU kNyrAeoaCk8FTi1MzDEt4FuNQA8ZDvOrm103CxA3cn2c0Z Ufg DjBafpY3ZhCSsrPEeGIN1Mrh0azyu 9fLR2 7RBh6Qdcy n9JV2OWaCpZu25nlBvECZgIWLfb =w720 h540 no

Aw77BkS4P1 zkRxVBr1l7bNOTUQd BLwsbSuMAKnkfrLK8pF7nrXk1 YfHoE09sNwWxFVKP nT RcrdXG5lO7yW171bzb4 OzaYndigrwQkIyZ2XSQaPakHnMH PVessTFnA7XGnsfWfSYoh5GPUA8blUIFKk8lAazrIYqlb3VE pxmhVn8TP3iioIT371E1lX5992yA1hBu3aZhk Ns8xccupP9bIkuKmJQyRK YBRFFAIFWJkO1VgM cB OTDaKeZOeNJAjFNwvYM3tL1QTIPGA D28nXn8dJqk9C6JWNeEj3SvJOrNr2GTspiSSEiU Qu4ougTTbypwdn4DLLqB dQeqegP811A 7Ddf5tzN1Orsb90P9S43lxj1yxkHQIaVGZyX9MtjzcJUgh1ikr9Bzj69XYXPiR3L9p88dA209QlIvIIkQABNiDVf0VBiquN6eP3 3bKrqB34FtpG8tZPtD8I6507Ua3piC1NBJL12EPh fE3A22Gq2AGEJ0S1h8EAfjk4WYhFX 8 6PQQsHDkg0MfAijV3g6Io8ki6rmjWOxjZHrjAUMIpXBW0  Iva64qaPYhuP2HlDkd6ruSGUAcPqYv0lzlv716lnoVYVUR2b pQGfKbLFrlBfpBFE=w720 h540 no

JQ8Jx0rep7TghwG0gCfYjm4OtjBm4rjH7uXM2mpIAl  XIgNz94SXR7Jc qEgUYtej3yEWLbI7ZJLXDwVWpUgWm vMVbHXvkn7cVSz6a3ZBDNcWzouZrp A40Z3 9UTeAE42oTOXSWdPl6ykkLOVVOoq1oTJlGotSfC PKb9oYWN8Vsad ECTY1MBzESVv8o4oFyAvyZ3l5dO W99tgH8J hkasJ8dh8n8EtYwxmZRWyjcN7F2AvyZDP X0DRGCQcxs97BoMyASWTFoW7CZ6pK LP5uowFK4kS796UO3GfGRnEWnvmJT3e mRXBVj4yZjvKrrz JU YNxbHDet4855f0qCId BTATwS1a1oBdRgWEwwZtWBzhuzWQRUxUFNRtud4GKacDvhXV  xb5 5 gpnCG6Sa3bRGLJy4CKH2qMgnUeuHVmJTS7gO08ELK5cFQ60l WTEcpBoQFkCGYl lbPYm3mJhxQ9KOeTb5Ba67VsaGLXQfwGChdf2AZ32NPN uL0xkluhykiYQFPGKKZrb Hwz9PN2dpew vcPNDojgcjRoX B0xUm14sO7brDs5YXs9ESvU3foB9wtu 9o5aIfEQ 7rgRurCyllSJK7sFNG4jiA5CYd0fH1cq5RHEH=w720 h540 no

lN6pvDsW69Et7stXFe3d8lsJQdmRsVQrmK28 RkROGZEDxVr8lnky zn0O44WPEDdQ  RKqhq75 vTvhP0WRkloAGOPiDAZ ErIKwNzKBXDd915EeXhRXC60Otzzc68jduZ fYWiFaJDlj1h9M0  7FQU7JeVMnfD7UQqNPsQ8XcDtaPVotCBmZiDdEFvoDAIXoJkWvEuUrHRcY8JPUUL5u1WlO4lGi dVf77Aafe3MVWgHyjIf5BD18GyVfQMMVORzWFUU Em3CpWp dtGAI2MH4CcE5ClLRdV7H JzqTowPnKdGrqnO7k ONJE8PcBGZTCqarXkAKnUTNrfhSopzNJ6tmtwZ4zqEKwGEfDFD5vcQt4psIUbjW  ky7FC KktEOKtErRNlkPDKhStDzf1TaL1d2WHnxj9roi3TAb3MgqcU1m7pt27ziSm4ssJ8fY0e f58X1xQM3sHOUwD6rzTN2sZ U4fPEljEtTXD7r5DtEtG DiOQKroEWMMAm9qyLi2g0VQb  L78LQC11uefFq1lHPXpUCFLlS0SUeIMketo62mCtE8gnTtqUyoVreOjVVv99LyRb gbvs2f 4T6yGd64g a7NLXF0zxPW9nE0LDbkEStCSd8EDS0ux2vH=w672 h901 no

bV0OXxBlnStbvGxooGXepagm2VAJblHtUF Mk8w9tRwGwuuD9vdgZ5w2csdmlX21HEwRrJmyQkS94RBVnQ0UbmaCtqQgGsyuTNmACdC7EnDPzFDtrpG1JYB8hP8eePQCYI1LULNb3U1xYrVTL6 vhIK ZDGifS9su0zFSRi8YzFQL0Lm4EuoKuBWlVTvWK5SfQVWhE78ilaki0ISZMhVI5V9uRvZ9XlV2QM1BAi145fEPQxm bJnjgz HE6EAI3y88lq9x78ya NXkVEJ6DKI13mrhXY67dDtE20n TFY1uZvVtBaPJc0pLhnV6zHHNm8DcuW0SQAuviXx2vleqWAotQvz  OoL 7D9KQbEcG45xtWnWNBJrE27sPY62BVcbxOcGaG6DVI 4Lgaaykmb frsQQJBhZiykb5QigZR4OiU3d1WkyIm1UB5lufqOsHSnSwdYivDtp5N1l4ZIHcfiiChZzuEW9lEyYRWSRkDH3rESEhaPwRxM xctaoIQj12AWp6cNFF8xgkqubB93jvuu5lpXWxmMn3Dz ht91K1L8v4 PklJgxBtxxp6nqmx8F8ySkGdhLrkJhhAKWY c05tbpnKvPidbPdLeN1 ew2INx6MvLYsFyCBEvnkB96B3V=w720 h540 no

งานนี้ต้องบอกว่ารถสองแถว 4.0 คันนี้ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้โดยสาร เพราะไม่ร้อน ผมไม่ยุ่ง และไม่เปียกฝน นั่งสบาย และราคาไม่แพง เห็นแล้วใครอยากจะเอาไอเดียนี้ไปปรับปรุงรถสองแถวก็จัดไป

Loading...

ISUZU รถอีซูซุ

แอดมินหลักของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซุ และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button