ความรู้เรื่องรถ

สายแต่ง! เปิดกรรมธรรม์ดูด่วน! มีรายการพวกนี้มั้ย?

เจ้าของรถที่ทำประกันภัยชั้น 1 ไว้ แล้วได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมต่างๆ อย่าลืมแจ้งทางบริษัทประกันเอาไว้ด้วยนะครับ มิเช่นกัน หากเกิดอุบัติเหตุ พวกที่เราไปติดมาเพิ่มเติมภายหลังจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ในกรมธรรม์เขาจะระบุรายละเอียดไว้ให้ครับ โดยอุปกรณ์ตกแต่งที่ได้รับความคุ้มครองในวงเงิน 20,000 บาท (ส่วนใหญ่) จะอยู่ตามรายละเอียดในภาพนี้

ส่วนอุปกรณ์ที่เราไปแต่งเพิ่มเติม ถ้าเราแจ้งเรียบร้อยแล้ว จะมีระบุไว้เพิ่ม ตามตัวอย่าง ในข้อ 2,3,4 พร้อมระบุความคุ้มครองเรียบร้อย อุปกรณ์ตกแต่งที่แจ้งเพิ่ม อาจจะทำให้เบี้ยประกันภัยเพิ่มตามไปด้วยนะครับ แต่คุ้มแน่นอน

ตอนนี้ไปเปิดกรมธรรม์ดูกันก่อนเลยครับ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button