เรื่องน่าสนใจ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐบาล และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การพิจารณาว่าบ้านของท่านเข้าหลักเกณฑ์ใดนั้น ขึ้นอยู่กับ “ประเภทอัตรา” ไม่ใช่ “ขนาดมิเตอร์”

การตรวจสอบประเภทอัตรานั้น สามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งค่าไฟ ตรงกลาง ด้านบน เขียนว่า ประเภท (Type) ตามตัวอย่างในรูปด้านล่างครับ ซึ่งประเภทนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะฉะนั้นให้ตรวจสอบประเภทจากใบแจ้งค่าไฟของท่าน”เดือนต่อเดือน”ครับ

🚨🚨 สารบรรณ🚨🚨

✅ หากประเภทของท่านคือ 111X ให้อ่านข้อ 1.

✅ หากประเภทของท่านคือ 112X และ 12XX ให้อ่านข้อ 2.

✅ หากประเภทของท่านคือ 2XXX 3XXX 8XXX ให้อ่านข้อ 3.

✅ แนวทางการชำระค่าไฟของเดือนเมษายน 2563 “ไปจ่ายเซเว่นขึ้นว่าไม่มียอด” “ในแอพไม่ขึ้นยอด” “จ่ายแอพธนาคารไม่ขึ้นยอด” “ทำไมยังจ่ายไม่ได้” “แล้วจะจ่ายได้เมื่อไหร่” “ต้องใช้บิลไหนจ่าย” “จะมีบิลมาใหม่หรือใช้บิลเดิมจ่าย” “ตัดผ่านบัตรเครดิต ตัดผ่านบัญชีทำยังไง” ให้อ่านข้อ 4.

✅ ชำระค่าไฟเดือนเมษายน 2563 ไปแล้ว กฟภ. จะคืนยังไง ? ให้อ่านข้อ 5.

———————————

0. มาตรการทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563 เท่านั้น

1. มาตรการที่ 1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 111X เท่านั้น

– ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 111X ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 100% ไม่มีขั้นต่ำ ไม่มีขั้นสูง “ฟรีทุกกรณี” (ไม่ต้องชำระใดๆทั้งสิ้น)

2. มาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 112X และ 12XX เท่านั้น

– 2.1 หากท่านเพิ่งเริ่มมีการใช้ไฟฟ้าเดือนแรกเดือนเมษายน 2563 การคิดค่าไฟตลอด 3 เดือนจะ “คิดตามยอดจริง” (ไม่เข้าร่วม)

– 2.2 หากยอดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน (3 เดือนที่ว่า) นั้น “น้อยกว่า” ยอดค่าไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2563 การคิดค่าไฟแต่ละเดือนจะ “คิดตามยอดจริง” (ไม่เข้าร่วม)

เช่น ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 500 หน่วย ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 300 หน่วย การคิดค่าไฟฟ้าคือ 300 หน่วย

– 2.3 หากยอดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน (3 เดือนที่ว่า) นั้น “มากกว่า” ยอดค่าไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2563 “แต่ไม่เกิน 800 หน่วย” การคิดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนจะเท่ากับ “ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2563”

เช่น ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 500 หน่วย ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 700 หน่วย การคิดค่าไฟฟ้าคือ 500 หน่วย

– 2.4 หากยอดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน (3 เดือนที่ว่า) นั้น “มากกว่า” ยอดค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2563 “และเกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3000 หน่วย (801 ถึง 3000 หน่วย)” การคิดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนจะเท่ากับ “ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2563 + หน่วยที่เกินจากเดือนมีนาคม 2563 ลด 50%”

เช่น ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 500 หน่วย ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 1500 หน่วย การคิดค่าไฟฟ้าคือ 500+(1000-50%) = 1000 หน่วย

– 2.5 หากยอดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน (3 เดือนที่ว่า) นั้น “มากกว่า” ยอดค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2563 “และเกิน 3000 หน่วย (3001 หน่วยขึ้นไป) ” การคิดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนจะเท่ากับ “ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2563 + หน่วยที่เกินจากเดือนมีนาคม 2563 ลด 30%”

เช่น ค่าไฟเดือนมีนาคม 500 หน่วย ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 4000 หน่วย การคิดค่าไฟฟ้าคือ 500+(3500-30%) = 2950 หน่วย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

** ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการนำข้อมูลค่าไฟมาคิดเป็นฐานนั้น จะนำข้อมูลเฉพาะเดือนมีนาคม 2563 มาเป็นฐานเท่านั้น

3. สำหรับผู่ใช้ไฟประเภทอื่นๆ เช่น 2XXX (ธุรกิจขนาดเล็ก) 3XXX (ธุรกิจขนาดกลาง) 8XXX (ไฟฟ้าชั่วคราว) การคิดค่าไฟเป็นไปตามปกติ ลด 3% ตามนโยบายของรัฐบาล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4. การชำระค่าไฟฟ้าของเดือนเมษายน 2563 นั้น

– 4.1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 111X “ไม่ต้องชำระ”

– 4.2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 112X และ 12XX กฟภ. ขอความร่วมมือทุกท่าน ให้ “เลื่อน” การชำระออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศให้ชำระได้ (นี่คือคำตอบที่ว่าไปจ่ายแล้วไม่ขึ้นยอด , ในแอพไม่ขึ้นยอด) โดยที่ท่านไม่ต้องสนใจวันครบกำหนดชำระ กฟภ. จะยังไม่ดำเนินการงดจ่ายไฟใดๆ และท่านยังสามารถชำระผ่านช่องทางเดิมได้ แม้จะเลยครบกำหนดชำระแล้วก็ตาม

**เมื่อมีประกาศให้ชำระได้แล้ว ลูกค้าใช้ใบแจ้งค่าไฟเดือนเมษายนไปจ่ายตามปกติ (ไม่มีการออกใบแจ้งค่าไฟใหม่) หากท่านได้รับสิทธิ์ยอดจะทำการปรับเองอัตโนมัติ

** ลูกค้าที่ทำเรื่องหักผ่านบัตรเครดิต หักผ่านบัญชีไว้ กฟภ. จะส่งเรียกเก็บเป็นยอดใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว เพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องดำเนินการใดๆครับ

-4.3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ สามารถชำระ”ตามยอดที่ปรากฎบนใบแจ้งค่าไฟ”ได้ทันที

**ผู้ที่ยังค้างชำระค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2563 อยู่นั้น ขอให้ทำการรีบ “ชำระทันที” เนื่องจากไม่อยู่ในข่ายมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

5. ผู้ที่ชำะระค่าไฟเดือน “เมษายน 2563” ไปแล้ว สำหรับประเภท 111X กฟภ. จะหักคืนจากค่าไฟฟ้าเดือนกรกฎาคม 2563 (เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน) และสำหรับประเภท 112X จะหักคืนจากค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม 2563 “โดยอัตโนมัติ” ทั้งสองประเภทครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน

ISUZU รถอีซูซุ

แอดมินหลักของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซุ และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button