ข่าวสารรถยนต์

เผยโฉมโลโก้ใหม่ ISUZU CLUB 2018 Generation ที่ 4 ในชื่อ ISC สั้นกระชับ เข้าใจง่าย

(กรุงเทพ – 5 ก.ค. 61) ISUZUCLUB คลับคนใช้รถยนต์อีซูซุในประเทศไทย ได้เผยโฉมโลโก้ใหม่ล่าสุด เตรียมฉลองก้าวสู่ปีที่ 16 ของการก่อตั้งคลับ โดยในระยะที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุง และพัฒนารูปแบบของสติกเกอร์คลับออกมาอย่างต่อเนื่อง ตามยุคตามสมัย ทั้งสติกเกอร์หลัก และสติกเกอร์พิเศษที่จัดทำขึ้นในวาระต่างๆ ทั้งนี้สติกเกอร์หลักมีมาด้วยกันแล้ว 3 รุ่น และรุ่นที่เผยโฉมล่าสุดนี้เป็นรุ่นที่ 4 ให้ชื่อว่า GEN.4 ISC

2Vnl7oOETuIfzwRboB7oQQg07kADWQiTr 1Dk7TIiNIkaQWiWDLPU7HP6KVnfzkjLgPH3im Fj 9PzvgDsGFfJK5wgKus51EopgtXFXuU5p48U9YMeIY5a0VYkICNyDkX 7Qaxry4fESx lHBshZLJDoeTccOnTXQ0XoH5KwsrWIhOZNowpd 88y8zPj6oEMFD sAUUvRq5cKGhmGpsu7bKOZYnzy plM6SFKhAYPRzFRI1SCcF  jGjHKc8RDCkKHRDHLi2pCAeotjgC LdT9k8rRVBP8MqzzTv695uOwo7rtrQneTkKh Wxohu0gXNpV7rISm iJOD8Dqt fcWOrg60qdmc02hr6haZ9WrNB6IHTj5X1bcCLRwyEZd8baaEaw09oCHCjFN3NteGd2gUVTto4cKWZ1WOSxkwa6h0sH41npkKV49rL9M73zQgILgpjk1l6EzU 34at2SkZBU1HOmBt6G5fSpMZIiWjVVeF1z6jyxQX2KOuyKiWV8HFGgNCjpcy4 33t73jc GTkrHuVXJNaHgkhY SGrTLgKe1ykUXzPs59sXC4wHwxZrX1J3GqoUnQ4mP9NICa LEZSUvlR1wlDxuGUOpibjCZF=w900 h785 no
สติกเกอร์หมายเลข ISUZU CLUB GEN.4

ISC สั้นกระชับ เข้าใจง่าย

แนวคิดของโลโก้ ISUZU CLUB 2018 นี้ คุณจรัล ยศตรีสรณ์ ผู้ก่อตั้ง ISUZU CLUB ได้เล่าว่า “มาจากความคิดที่จะทำให้ชื่อยาวๆ ของ ISUZU CLUB นั้นสั้น และจดจำได้ง่ายขึ้น โดยเน้นการใช้โทนสีแดงที่เห็นเด่นได้ชัดเจน มีความเรียบง่าย เรียกว่าจำง่าย เรียบง่าย และเข้าถึงได้ง่าย” สำหรับโลโก้ ISUZU CLUB 2018 นี้ยังคงคำว่า ISUZU CLUB ไว้ในโลโก้เช่นเดิม แต่ปรับเปลี่ยนขนาดให้เล็กลง ชูตัวอักษร ISC ให้โดดเด่นขึ้น เพื่อง่ายต่อการมองเห็น จดจำได้ง่าย และยังไม่ลืมน้องเติมฝัน น้องปันสุข แมสคอทหลักของคลับที่อยู่บริเวณมุมบนขวาของสติกเกอร์ทุกแบบ

vKNjiNC4BgQSuEXfLnIplvVDYRkXhhvPgwn9HiXOpxUXFj86FV4Icz CwtcdjJEXjDnMO W7J9 XOds8qNrS cYkvxGoL0LW0rgqWkyZTuDYq loQ474AiGaCcWRQXkeHt8OLmpqb6mcMrScvOi9 qkEMrYxxKe9rL6zsbYaDlz3TXgFci UR7 MqaFva1492VbILYYWYlPo3bYE1axDkojDKZSBG5GQxPdpFvehpZn0JxSX2YJ67GrAMzCIoy3HGjkCZiyZ HmhzSj7v3DjxWe2cu3wButM1QTdvAEhcmFs1a0FU H2Y9zYdSZuIY9k2L6h25931OvL6uPpwWrGQz8BPQo9U6jkjRfyfvDwSn1 v5XjFP wUR9pupuXmlpGgIq5T7Rps829jH0HJ3D nBIbPDfYVbgHQ9Nr69kTcMW9jpctlEpCDtFSdhmPI1Eub7ijYRj3ut7ftIAku LlVTBCJ2x BEqjExCrZMyRwytfUdgWLLYxu8aA1WeoTLIPuvvP9 G4c 9BRBSAE5jZlLlCtRk17GENhHyzdAHY25WHX8wfm9HuMVsJSkDclrxLC3Vr5C9kTJ8OPJH5T3FL6BABBmftC1SgEutXabZj=w741 h804 no

 

สติกเกอร์ ISC มาในหลากหลายรูปแบบ

สติกเกอร์ ISC : ISUZU CLUB 2018 มีให้เลือกด้วยกัน 3 แบบหลักๆ โดยอิงจากแบบสติกเกอร์ใน Generation เดิมๆ ที่เคยมีมาคือ (1) สติกเกอร์โลโก้สี่เหลี่ยม (2) สติกเกอร์หมายเลขสี่เหลี่ยม และ (3) สติกเกอร์แบบยาว โดยทั้ง 3 แบบนี้ สามารถนำไปติดในตำแหน่งที่ต้องการใดๆ ก็ได้ ไม่มีการกำหนดตำแหน่งการติดตั้งตายตัว เน้นให้สมาชิกทุกคนสามารถเลือกจัดสรร และสร้างสรรค์ไอเดียในการตกแต่งรถของตัวเองได้อย่างอิสระ

Ct8sFDVQDWhyFeWpXVOToPiXKpq7xX2xbE7pI2ALDFYfT68E 2sUYRa3 hQBOhvExciXXONXxGLUXmw0C2un 7WtRvJQkboWCk2jJvIlQfbLVsepeA3lFJalxi3bAz5s0OKWyQkoYfubS9cbMwSL ywO5RGP6nzy38yHFDPDC GZ0dpLvkBpuqXRne8Vvy5MroSQRUEsXhllb7JoQM38aGUzO6XlLgQffxOC9HJvdD0vfxTp4LIJDVp7BYJG26I7 r75itO9rFnreM9Lb2WfS ZDKXHjlWOINewi3KJkpEnymu2OMWISkujYAcrwfn0n0K37tuLufrNfJUIYKuZkStiSnhPnvy2a8m3HbHvWHo8N3kzjkuskBniZh4jSTfPprZ9ec2QfD5mfZzUtnEcMw gKKlO4UPt1SUDEOg1EPX RzVy97fmupxqFBgMAvsRP3dF2FQUU Vxl1Cei0MYLeQMK13kvQTFleAEE0ds dO5e X0C4NmyvWS5Tc LmlIIJTFBez178iILz1FLLaCPPFSUhJmPcUwZS ONSCwhKF412vhy901sWB prTexTZ1uyZA8UzoqPYfQrOs  WkvWYPWU1I9bbacWuMd8P6c=w300 h252 no g Ccs2fGZLrJU2SZlZvZXUr99 nEyt019wUJvZAskYSf2rk12epvmkpq8zKW8ILqqGvBf8rCLnLhK lgG3IOfbU htxyR8xl9Vesk3ZcyRbK18bcfT97 H1TiA0hNMxdVTU5RVOJvXZzEMzpnvZVMM3f qp5l5NBNgDsSBNlouO8fnX6iB2ypGblYmJXeZ9gVcpDuXK5iyHcvYhQuJP J6IvYrQPSn0Nk9UbNv0S2tgewo1azkQQPx9qWWzTMHz9poz2eHIfV1k6MLCGFSFQHOiWeBuogQSrmBzcM65G1kl7hviKdymMRhTMO QBzIdzIFnTWGUdXpPdvqWxvMf3i2C2mHSUCzX mhX3I2ammKGSqm7Y Zc7dqfcv m1IJ9o RTQxZjfWdOr37yzsXnVGx SeHTuJOmzCViMHvhIX9BTfYAFpMnaD8ih G0jSpHrQ0D6w8oYookssDN5WyTd5R9Zj5urLTBLmFhseowt1bbSBZn5ez8G0f0CG8OuOMO6g7oJuIac3vd0r5ywI67f1x0ZOsAMnFyLhJUB w4dxBrVjzUABrvGcpNPaI4XuGdGPkHFHHRej2stlGz0agyERCPOJZiztpc hYst4fuS=w300 h256 no

y5tqCv7ltGkeuQsYvStBxS u UEooSfqm mGZtFupl CD8yKvzsDyslOACudl uzLz9MIXv165J5oDGVTpZq2o7IpXryq0J7 Kclbhy1oSLytuaDB5bt7cmmwVnMiYTkGJzLhzKp2MQizHqINTxvKgtKgBCCDggVt6H9Oe MHKQfM2g7ozYUWbgaPu3sS1qcGbGkR4QRGdHf2Won6nV2 4aaR9P Fh1ELnIeNb3mot3pYqkK8KLccbadDDUS2MA2UhBN5wC vd6aBp166hcw3w1iifHnMZcDcSog2 gLqA0SdwSPAWs4d1RzrpJ2tY6SgwaLzF4TlRC9P 591JyN Z ZGyYS9QXc8M4xRo60FIScyMp71D9KBDF3TF7YFx6W4l Qsw4ktgDOAN2YIohOrSarZj Je8PoL8vKu1TdOwt4o88PI8 ckPPQRLYKSuDLoy5bHXD2IhKaSzqneZ46HRBxHQ7NSMDTmeXTkheVkmEeuNM7rCoLZMUclY3wAmwVEcRHiYxUFlb8stgySyGCK9rJcSTquYQ5U9UOKeta7NuI3ZG2Cmqrrbq6nz7k16gfXFFPHfqwngg95uvhF6mQyoD56JzEr858z93AeSv7=w900 h259 no

ดีไซน์พิเศษสะท้อนแสง และปรับพื้นสีคำว่า CLUB ได้อย่างอิสระ

สติกเกอร์ ISC จัดทำในแบบสะท้อนแสง พร้อมสามารถเลือกสีพื้นหลังบริเวณคำว่า CLUB ให้เป็นสีรถของคุณได้เอง โดยบริเวณคำว่า CLUB ที่เป็นตัวอักษรสีดำนั้น สามารถลอกออกได้ เพื่อเปลี่ยนเป็นสีพื้นหลังของรถที่ติดตั้ง หรือใครที่ชอบสีดำอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องลอกตัวอักษรบริเวณนั้นออกสามารถติดไปทั้งแผ่นในแบบเดิมๆ ได้เลย

การสั่งซื้อและวางจำหน่าย

ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศการวางจำหน่ายออกมา ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นในช่วงของวันครบรอบ 16 ปีของทาง ISUZU CLUB (18 สิงหาคม 2561) ส่วนการสั่งซื้อนั้นก็สามารถใช้ช่องทางเดิม โดยส่งข้อความไปที่ m.me/isuzuclub เพื่อแจ้งกับทีมงานของทาง ISUZU CLUB ได้โดยตรง ส่วนราคาจำหน่ายนั้นยังไม่มีการเปิดเผยออกมา แต่คาดว่าน่าจะใกล้เคียงกับราคาสติกเกอร์ Generation ที่ผ่านมา อยู่ในช่วงราคา 200 – 350 บาท รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์แบบ EMS เรียบร้อยแล้ว

สำหรับสมาชิกที่อยากติดตามข่าวสารของทาง ISUZU CLUB สามารถติดตามผ่าน Facebook : ISUZUCLUB หรือกลุ่มในเฟสบุ๊ก สมาคมคนขับอีซูซุ ได้ หรือจะเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.isuzuclub.com ก็สะดวกเช่นกัน

Loading...

ISUZU รถอีซูซุ

แอดมินหลักของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซุ และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

One Comment

แสดงความคิดเห็น

Back to top button