เรื่องน่าสนใจ

ISUZU Friend gets Friend เพื่อนดีแนะนำรถดีๆให้เพื่อน แค่ลูกค้าอีซูซุ แนะนำรถดีๆ ให้เพื่อน

ช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆ ครับ ใครใช้รถอีซูซุอยู่แล้ว เพื่อนหรือคนรู้จักอยากเปลี่ยนรถใหม่ แนะนำให้ไปซื้อรถอีซูซุกันครับ ลุ้นบัตรกำนัล 15,000 บาท ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรีด้วย!

เงื่อนไขในการร่วมรายการ

  • เฉพาะเจ้าของรถอีซูซุที่แนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ให้มาซื้อรถ ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ หรือ อีซูซุมิว-เอ็กซ์ โดยผู้แนะนำให้ซื้อรถ ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ รับ 1 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ผู้แนะนำให้ซื้อรถ อีซูซุมิว-เอ็กซ์ รับ 3 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 รับสิทธิชิงรางวัลโชค 2 ต่อ รวมของรางวัลทั้งสิ้น 270 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,600,00 บาท รับสิทธิ โชคต่อที่ 1 บัตรกำนัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 240 รางวัล รวมมูลค่า 3,600,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกเดือนเพื่อจับรางวัลทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 40 รางวัล
  • จับรางวัลในวันที่ 11 ก.พ., 10 มี.ค., 9 เม.ย., 12 พ.ค., 9 มิ.ย. และ 9 ก.ค. 2563 เวลา 11.00 น. ประกาศผลรางวัลวันที่ 24 กพ., 23 มี.ค., 24 เม.ย., 25 พ.ค., 22 มิ.ย. และ 21 ก.ค. 2563 โชคต่อที่ 2 แพ็คเกจทัวร์ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น พร้อมอาหารและที่พักรางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 6,000,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกคน ทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 จับรางวัลในวันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 11.00 น. ณ โชว์รูมอีซูซุคาร์แกลเลอรี่ สาขา รังสิต – นครนายก เลขที่ 49 หมู่ 2 ถ. รังสิต – นคานายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประกาศผลรางวัลวันที่ 21 ก.ค. 2563 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียน ไปถึงผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
  • โดยจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
  • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้
  • ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิเมื่อผู้ถูกแนะนำได้ซื้อ และรับรถตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  • พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
  • ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางไปทัศนาจร ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
  • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลถูกเจ้าหน้าที่ตรวจตนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการ เข้า – ออกเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นเหตุผล และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับการปฏิเสธ เข้า – ออกเมือง และหากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

One Comment

  1. สอบถามคับ รายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัล โครงการ “เพื่อนดี แนะนำรถดีๆ ให้เพื่อน ” ประจำเดือน มิถุนายน 2563 มีชื่อ ผมนายพูลทรัพย์ ลาวทอง ว่าเป็นผู้โชคดี รบกวนทางบริษัทช่วยดูให้หน่อยคะไม่เห็นส่งหนังสือมาให้เลยคะ ถ้าไงรบกวนติดต่อด้วยนะคะ 0810065556

แสดงความคิดเห็น

Back to top button

ตรวจสอบพบการปิดกั้นโฆษณา

ขอความเห็นใจเปิดการแสดงโฆษณาแสดงด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา ขอบคุณค่ะ