เรื่องน่าสนใจ

SCB ออก 2 มาตรการช่วยเหลือ

SCB ออก 2 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มเติมตามมาตรการของธปท. เพื่อช่วยเหลือ SMEs ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด 19

1. “พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน” สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เกิน 100 ล้านบาท ปรับอัตโนมัติ โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร

2. “เงินกู้เสริมสภาพคล่อง” สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เกิน 500 ล้านบาท ติดต่อได้ที่สาขา SCB ทั่วประเทศ / ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน / โทร. 02-722-2222 ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

Back to top button

ตรวจสอบพบการปิดกั้นโฆษณา

ขอความเห็นใจเปิดการแสดงโฆษณาแสดงด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา ขอบคุณค่ะ